תקציר: 
גילי הרטל היא עמיתת פוסט-דוקטורט במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת מקגיל, מלגאית של הקרן הלאומית למדע. עבודת הדוקטורט שלה נכתבה בתוכנית ללימודי מגדר, ועסקה בפוליטיקה להט"בית בארבעה מרחבים אקטיביסטים בישראל. מחקר הדוקטורט שלה התמקד ביחסי כוח בתוך מרחבים להט"בים, מפרספקטיבה של הפריפריה. כיום היא חוקרת את הכלכלה הפוליטית של התיירות הגאה לתל אביב, תוך התמקדות באופן שבו שיחים גלובליים, יחסי כוח פוליטיים וכלכליים ותהליכים של הומולאומיות פועלים בעיר. תחומי העניין המרכזיים שלה הם: יחסי כוח ופוליטיקה של המרחב, פוליטיקה של שייכות, גיאוגרפיה קווירית, מחאה ותנועות חברתיות קוויריות, הבניות של מרחב בטוח, תיאוריה ופוליטיקה קווירית ומתודולוגיה איכותנית (אתנוגרפיה).