כנס ביכורי מגדר: הכנס המדעי הרביעי להצגת עבודת המחקר של תלמידות התכנית

25/03/2015 - 09:00 - 20:30