יום פתוח- נא לתאם הגעה מראש עם מרכזות התוכנית

01/05/2015 - 09:00 - 13:00