מפגש קולוקוויום בנושא: נשים יוצרות בישראל 1920-1970

04/05/2015 - 18:00 - 19:30