תקציר: 
ילידת 1970, רווקה, גרה בירכא בגליל המערבי. עובדת במשרד החינוך. לאחר סיום תואר שני בפיתוח מערכות חינוך באוניברסיטת חיפה, רציתי להמשיך את לימודי האקדמיים במחלקה לחינוך. הגעתי לתכנית ללימודי מיגדר באוניברסיטת בר אילן בהתאם לעצת פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ מאוניברסיטת חיפה. בשנת 2009 נרשמתי לתוכנית ללימודי מיגדר כסטודנטית לתואר שני כדי לטעום את התכנים של התוכנית ללימודי המגדר מפרספקטיביות שונות ומגוונות. באותה שנה עברתי טלטלה רגשית, זהותית ורציונלית קשה מאוד, בעקבות זאת התחלתי לגבש את זהותי כאישה דרוזית ערביה פלסטינית בישראל מחדש. בשנת 2010 עברתי ממעמד סטודנטית לתואר שני למעמד סטודנטית לתואר שלישי והחלטתי לחקור את החברה הדרוזית, לחשוף את הדיכויים שנשים דרוזיות חוות ואת אסטרטגיות ההתנגדות שמפעילות נשים כנגד הדיכויים המרובים. המחקר עבורי היה הרבה יותר מאשר מחקר דוקטורט, היה מסע אישי-פוליטי בנדבכי החברה הדרוזית הסבוכים. שם הדוקטורט: "אסטרטגיות ופרקטיקות פעולה של נשים דרוזיות כנגד יחסי כוח מרובים".