רלי אלון

תקציר: 
נשואה, אמא לשלושה, מתגוררת בראשון לציון. מנהלת הקמפוס האקדמי לסיעוד באסף הרופא שלוחת האוניבריסטה העברית. "פרו ורבו ומלאו את הארץ" - עבודת דוקטורט בהנחיית פרופ' בן ארי ודר' הילה העליון. מחקר זה משקף פרספקטיבה סוציולוגית, אנתרופולוגית ושל פסיכולוגיה חברתית בהבנת חוויית הגוף, הזהות והרגשות של גברים מטופלי פוריות בישראל. בניגוד למחקרי עבר שהתמקדו בעיקר בגופה של האישה מטופלת הפוריות, מחקר זה שם במרכזו את הניסיון להבין, כיצד אסטרטגיות ההתמודדות של גברים חרדיים, דתיים-לאומיים וחילוניים מובחנות זו מזו. ממצאי המחקר מצביעים על כך שחוויית אי הפוריות בקרב גברים מקבלת ביטויים שונים, בהתאם לקונטקסט חברתי-תרבותי בתוכו חי הגבר מטופל הפוריות. באופן זה הממצאים מרחיבים הן את השיח המגדרי והן את קשרי הגוף-זהות-רגש בהתייחס לסוגיית הפוריות.