כשפרקטיקה פוגשת אקדמיה - מפגש שני 26.01.16

26/01/2016 - 17:00 - 19:30