ביכורי מחקר באמנות יהודית וישראלית - אתגרים בכתיבת דוקטורט בתולדות האמנות

09/03/2016 - 16:00