תקציר: 
ד"ר אורית יעל היסטוריונית של מגדר, ילידת 1962, נשואה, אם לבת ושלושה בנים. שם המשפחהYAAL =יַעָל (שהוא גם המילה האחרונה בתנ"ך) מורכב מראשי התיבות של שמות המשפחה של אישי ושלי. לאחר שניים וחצי תארים בהיסטוריה של העולם המערבי בעת העתיקה, באוניברסיטת חיפה כולל דוקטורט שלא הסתיים, החלטתי לעשות הסבה ולשנות כיוון. הכיוון החדש היה היסטוריה של המגדר, בעת החדשה, בארץ ישראל, באוניברסיטת בר-אילן. מחקרי "יחסים פרטיים בעיניים ציבוריות: זוגיות בחברה היישובית בארץ ישראל והשתקפותה בשיח הציבורי" נערך בהנחיית פרופ' אלישבע באומגרטן ופרופ' לילך רוזנפלד-פרידמן, בחנתי בו את השיח הציבורי המגדרי בעיתונות העברית בין השנים 1948-1918. אני חיה עם משפחתי בקיבוץ אפיקים בעמק הירדן וחוקרת היסטוריה והיבטים של זוגיות ויחסי מגדר בחברה הישראלית. אני מרצה במגוון נושאים במכללת כנרת, ובקורסים למורי דרך, אך יותר מכל אוהבת את ההרצאות במגדר שאני עושה במכינות קדם צבאיות ומסגרות חינוכיות נוספות, שם אני מרגישה את התרומה המשמעותית לשינוי מגדרי. הלימודים במחלקה למגדר עיצבו אותי ואני שומרת על קשר עם בוגרות אחרות של התוכנית שעברו את אותו מסלול. הלימודים הפכו אותי לפמיניסטית מעורבת חברתית ופוליטית. תובנות אותן אני משתדלת להעביר לדור הצעיר.