קשורות בסרט - מפגשי נשים סביב סוגיות של זהות ומגדר 09.02.16

09/02/2016

ביום שלישי, ה9/2, יתקיים המפגש הראשון בסדרת הקרנות סרטים "קשורות בסרט - מפגשי נשים סביב סוגיות של זהות ומגדר". המפגש יעסוק ב"שליחות נשית".