הכנס העשירי למחקר איכותני באוניברסיטת בן גוריון בנגב

08/02/2016 - 10/02/2016

ביום שני, ה8/2, ועד יום רביעי, ה10/2, יתקיים הכנס העשירי למחקר איכותני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בכנס יש מספר מושבים בנושאי מגדר, פמיניזם ומיניות.