סמינר מחלקתי - סמסטר א', תשפ"ב

הסמינר המחלקתי מתקיים בימי רביעי, אחת לחודש, בשעה 18:00, בזום. 

לתוכנית הסמינר המחלקתי

קישור לזום