פרטי קשר

התכנית ללימודי מגדר, היחידה ללימודים בינתחומיים
אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 5290002

טלפון: 03-5318230
פקס: 03-7384047
מייל: gender.studies@biu.ac.il