תואר שלישי

מטרת המסלול לתואר דוקטורט במגדר היא הקניית ידע נרחב וכלי עבודה ליצירה עצמאית וביקורתית של ידע מדעי חדש,

הבאה לידי ביטוי בכתיבת עבודת דוקטורט. המסלול ללימודי דוקטורט מבקש להרחיב את האופק האקדמי בלימודי מגדר על ידי הכשרת מומחיות.ים לפרספקטיבות מגדריות שונות, אשר ישתלבו באקדמיה וגם בעשייה חברתית .

לאחר שנה של לימודי ליבה במגדר, אשר מטרתם ליישר קו ולספק לתלמידות תשתית אקדמית מקיפה בלימודי מגדר, הסטודנט.ית נדרשת לפתח הצעה לעבודת מחקר עצמאית אשר תהיה בעלת תרומה מקורית בתחום.
הצעת המחקר והמחקר יכתבו בליווי מנחה מטעם התכנית ללימודי מגדר. איתור המנחה מתבצע בסיוע היועצת האקדמית של התוכנית. קיימת אפשרות להקמת צוות הנחיה הכולל סגל מאוניברסיטה אחרת.

בפני מועמדות.ים מצטיינות.ים עומדת האפשרות להגיש מועמדות למלגת הנשיא בהתאם ללוחות הזמנים והתקנון של פרויקט מלגות הנשיא.

 

קהל היעד:

התכנית פתוחה לסטודנטיות.ים אשר סיימו את התואר השני עם תזה בציון של 90 ומעלה ועם ממוצע ציונים

של 88 לפחות. מספר המקומות בתוכנית מוגבל ועל כן הקבלה נעשית מותנית במילוי שאלון

אישי מטעם התוכנית, בקבלת שתי המלצות אקדמיות אשר יישלחו ישירות אל משרדי התכנית, בראיון אישי

ובהערכת וועדת הקבלה של התוכנית ללימודי מגדר אשר שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את

המועמדות.ים בעלות הסיכויים הטובים ביותר להצליח בלימודים. עמידה בציון הסף אינה מהווה תנאי קבלה אוטומטי!

ההחלטה הסופית על קבלת מועמד/ת הינה בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים של אוניברסיטת בר-אילן. 

 

הצגת מועמדות:

במקביל לטופסי ההרשמה לאוניברסיטה, יש להגיש לוועדת הקבלה של התוכנית ללימודי מגדר שאלון ושתי המלצות אקדמיות. את הטפסים הרלוונטיים ניתן למצוא בקישור:

טפסי הרשמה לתואר שלישי במגדר בבר אילן

ועדת הקבלה תדון במועמדות כאשר יתקבלו כלל הפריטים וכן ההפניה מהוועדה לתואר שלישי בהמשך לפנייה של הסטודנט.ית אליהם.

 

תוכנית הלימודים:

לימודי התואר השלישי כוללים קורסי השלמה במגדר בשנת הלימודים הראשונה (ראו פירוט להלן)  בהתאם

לרקע של הסטודנט.ית ולהחלטת ועדת הקבלה של התוכנית. חובה לסיים את לימודי ההשלמה בשנת הלימודים

הראשונה בציון ממוצע של 86 לפחות, או בציון גבוה מכך שיקבע על ידי ועדת הקבלה המחלקתית ו/או בית

הספר לתארים מתקדמים. בסיום קורסי ההשלמה בשנה הראשונה, מחויב.ת הסטודנט.ית בקורסי בחירה

בהיקף של 6 ש"ש בציון "עובר", אותם ניתן לבחור מתוך היצע הקורסים בתכנית וכן ממחלקות

אחרות באוניברסיטה, בכפוף להמלצת המנחה ולאישור התוכנית ללימודי מגדר. השלמת קורסי הבחירה יכולה

להיעשות במהלך כל שנות לימודי הדוקטורט, בנוסף על כתיבת הצעת מחקר ודיסרטציה לדוקטורט וקורסים

שבית הספר ללימודים מתקדמים מחייב כמפורט בחוברת פרטי מידע.

 

השלמות:

מועמדות.ים ללא רקע במדעי החברה, יחויבו גם בהשלמת קורס מבוא לסוציולוגיה בשנת הלימודים הראשונה.

 

א.   קורסי ליבה חובה (5 ש"ש): מטרתם להקנות ידע וליצור בסיס רחב להבנת מהות הדיון המגדרי   

      בדיסציפלינות השונות ובמפגשים ביניהן. הקורסים עוסקים בנושאים הבאים: מגדר וחברה, מבוא  

      לתיאוריות פמיניסטיות, תרבות ומגדר, היהדות לאור הביקורת המגדרית.

ב.   קורסי מתודולוגיה (3 ש"ש): קורס שיטות מחקר פמיניסטיות (איכותניות) (הרצאה + תרגול) בשנה א' וקורס   

      מתקדם במתודולוגיה פמיניסטית + תרגול בשנה ב'.

ג.   סדנת מחקר לדוקטורט (חובה ללא ניקוד): הסדנה מקנה את הכלים המדעיים הנדרשים לצורך ביצוע מחקר

      אקדמי בהיקף של עבודת דוקטורט והיא מכשירה את הסטודנטיות.ים לכתיבת הצעת מחקר לדוקטורט. סדנת 

      המחקר לדוקטורט בנויה משני חלקים: החלק הראשון נלמד בסמסטר ב' בשנה"ל הראשונה והחלק השני    

      נלמד בסמסטר א' בשנה"ל השנייה. ההשתתפות בשני חלקי הסדנה הנה חובה.

ד.   אוריינות אקדמית לתואר שני ושלישי  (חובה ללא ניקוד): הקורס מצייד בכלים המחקריים הבסיסיים

       הנדרשים לכל סטודנט.ית תואר שני ושלישי ועוסק בדרכים שונות לאיסוף, עיבוד וייצור של ידע.

ה.   סדנת דוקטורנטיות.ים א' ו ב'  (חובה ללא ניקוד): הסדנה מחולקת לשני חלקים כאשר החלק הראשון נלמד        

       בסמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה והחלק השני נלמד בסמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

       הסדנה מקנה את הכלים המדעיים הנדרשים לצורך ביצוע מחקר אקדמי בהיקף של עבודת דוקטורט והיא

       מכשירה את הסטודנטים/יות לכתיבת הצעת מחקר לדוקטורט.

ו .   קולוקוויום מחלקתי / סמינר מחלקתי (חובה ללא ניקוד): מדי שנה מתקיים קולוקוויום מחלקתי המשותף

      לסגל ולתלמידות.ים, ואשר מפגיש את הסטודנטיות.ים עם עבודתן של חוקרות.ים ונשות תוכן ממגוון תחומים.

       ההשתתפות בקולוקוויום היא חלק מהותי בתכנית הלימודים והסטודנטיות.ים מחויבות בה.

ז.    קורס בחירה עם ציון (1 ש"ש):  קורס בחירה אחד מתוך היצע הקורסים בתכנית או באוניברסיטה

      בהתאם לנושא המחקר ובכפוף לאישור התכנית ללימודי מגדר והוועדה לתואר שלישי).

      ניתן ללמוד את קורס הבחירה בשנה א ' או בשנה ב' של הלימודים.

לרשימת הקורסים לשנת תשפ"א

דרישות נוספות:

ידיעת שפות:

בנוגע לפרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאיות.ים יש ללחוץ כאן ולגלול את העמוד למידע לתואר שלישי. 

לימודי יהדות:

על-פי הדרישות הכלליות לתואר שלישי.

תנאים להגשת עבודת דוקטורט

הנחיות לכתיבת הצעת מחקר