תואר שלישי

מטרת התכנית ללימודי דוקטורט היא להרחיב את האופק האקדמי בלימודי מגדר על ידי הכשרת מומחיות לפרספקטיבות מגדריות שונות, אשר ישתלבו באקדמיה וגם בעשיה חברתית .

לאחר שנה של לימודי ליבה במגדר, אשר מטרתם ליישר קו ולספק לתלמידות תשתית אקדמית מקיפה בלימודי מגדר, התלמיד/ה נדרשת לפתח הצעה לעבודת מחקר עצמאית אשר תהיה בעלת תרומה מקורית לתחום.
הצעת המחקר והמחקר יכתבו בליווי מנחה מטעם התכנית ללימודי מגדר. איתור המנחה מתבצע בסיוע היועצת האקדמית ד"ר רונית עיר שי. קיימת אפשרות להקמת צוות הנחיה הכולל סגל מאוניברסיטה אחרת.

קהל היעד

התכנית פתוחה לסטודנטים/ות אשר סיימו את התואר השני עם תזה, בציון של לפחות 90.

הקבלה תלויה בהמלצות המנחה לתואר שני, בהערכת וועדת הקבלה של התכנית

סטודנט/ית אשר סיים/ה תואר שני עם תזה בתחום אחר, בציון 90 לפחות תידרש לשנת השלמות במגדר כמוסבר להלן.

 

תכנית הלימודים

נא לעיין בלשונית דלעיל: "תואר שלישי"

 

 

הנחיות לכתיבת הצעת מחקר:

/files/gender/shared/hnkhyvt_lhgsht_htst_mkhqr.doc