חממה למחקר

התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן מקדמת מחקר פורץ דרך במגוון שדות אינטרדסציפלנרים: מדעי החברה, ביקורת התרבות, פילוסופיה, יהדות, תיאוריה קווירית, פסיכולוגיה, חינוך, משפטים, קולנוע, ספרות ועוד. 

מחקרים אלה מונחים על ידי מרצים ומרצות בולטות בעשייה האקדמית והמחקרית בארץ ובעולם. התוכנית מקדמת מצויינות, כתיבת מאמרים ופרסום והמשך לימודים מתקדמים. 

המסלולים המחקרים הקיימים בתוכנית הנם: 

מסלול לתואר שני מחקרי בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן 

מסלול לתואר שלישי מחקרי בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן 

 

לקריאה על מחקריהן של בוגרות.ים במסלולים המחקריים:

בוגרות.ים המסלול המחקרי בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן