חממה למחקר

ריטריט כתיבה במדבר, פברואר 2023

התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן מקדמת מחקר פורץ דרך במגוון שדות אינטרדסציפלנרים: מדעי החברה, ביקורת התרבות, פילוסופיה, יהדות, תיאוריה קווירית, פסיכולוגיה, חינוך, משפטים, קולנוע, ספרות ועוד. 

מחקרים אלה מונחים על ידי מרצים ומרצות בולטות בעשייה האקדמית והמחקרית בארץ ובעולם. התוכנית מקדמת מצויינות, כתיבת מאמרים ופרסום והמשך לימודים מתקדמים. 

המסלולים המחקרים הקיימים בתוכנית הנם: 

מסלול לתואר שני מחקרי בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן 

מסלול לתואר שלישי מחקרי בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן 

 

עוד על מחקריהן של בוגרות.ים המסלולים המחקריים:

להרצאות כנס ביכורי מגדר תשפ"ג

להרצאות כנס ביכורי מגדר תשפ"ב

להרצאות כנס ביכורי מגדר תשפ"א

בוגרות.ים המסלול המחקרי בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן