הנחיות רישום ובניית מערכת

הנחיות מחלקתיות תשפ"ד
רישום לקורסים ובניית מערכת

תואר שני

מסלול מחקרי (עם תזה)

הנחיות לשנה א'

הנחיות לשנה ב'

 

מסלול עיוני

הנחיות שנה א'

הנחיות שנה ב'

 

מגמת מגדר בשטח

הנחיות שנה א'

הנחיות שנה ב'

 

מסלול דוקטורט

הנחיות שנה א'

הנחיות שנה ב'