מסלול להשלמת תיזה

להרשמה                             ליצירת קשר

הלימודים במסלול השלמת תזה מיועדים למי שסיימו בהצטיינות תואר שני ללא תזה במגדר (או בדיסציפלינה קרובה למגדר) במוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

השלמת כל חובות המסלול מקנה אישור על כתיבת תזה וציונה.

תנאי קבלה

1. ממוצע של 90 ומעלה בלימודי התואר השני.

2. ציונים של 90 ומעלה בסמינריונים שנלמדו במסגרת התואר השני. 

3. נושא מגובש לעבודת תזה והתחייבות של מנחה לליווי בכתיבת העבודה.

4. המלצה אקדמית אשר תשלח ישירות על ידי הממליצ.ה למשרדי התוכנית. 

הקבלה ללימודים במסגרת מסלול השלמת תזה כפופה לשיקול דעת התוכנית ללימודי מגדר וביה"ס ללימודים מתקדמים. 

עמידה בתנאי הסף אינה מבטיחה קבלה אוטומטית!

תוכנית הלימודים

הלימודים במסלול השלמת תזה נמשכים שנתיים והם כוללים כתיבת עבודת תזה ושיפוטה על פי הקריטריונים החלים בתואר שני במסלול א', וכן השלמת קורסים בהיקף של עד 7 ש"ש (14 נ"ז).

הוועדה המחלקתית תקבע את תכני הקורסים הנדרשים והיקפם בהתאם לרקע האקדמי של הסטודנט.ית ולצורכי המחקר.

במסלול זה לא חלות חובת לימודי אנגלית לתואר שני וחובת לימודי יסוד ביהדות.


להרשמה                             ליצירת קשר