הרשמה

 

תואר שני

מגישים את בקשת ההרשמה לתואר שני ואת המסמכים הדרושים באתר.

 

תשובות בעניין הקבלה יישלחו בדוא"ל.

להרשמה

טפסי הרשמה

 

תואר שלישי

ההרשמה מתבצעת באינטרנט.

 

לפרטים נוספים ניתן לעיין בחוברת פרטי מידע.

להרשמה

טפסי הרשמה