מערכת שעות תשפ"ד

תוכנית לימודים לשנה"ל תשפ"ד
התוכנית ללימודי מגדר אוניברסיטת בר-אילן

 

 שנה א' – ימי שלישי

 סמסטר א'

שעה

מספר קורס

שם קורס

מרצה

סוג קורס

אפיון וקהל יעד

8

27-909-01

אימהות ופמיניזם

 

ד"ר ענת הרבסט-דבי

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

8

27-952-01

הפוליטיקה המגדרית של החינוך 

ד"ר עליזה פרנקל

 

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

10

27-923-01

מגדר וחברה – מבוא לתיאוריות פמיניסטיות

ד"ר תאיר קרזי פרסלר

הרצאה

(2 נק"ז)

קורס חובה לכל המסלולים

12

27-929-01

 

תרבות ומגדר  

ד"ר מירי רוזמרין

הרצאה

(2 נק"ז)

קורס חובה למסלולים המחקריים ולמסלול העיוני

12

27-971-01  

מפגשים עם השטח

אחת לשבועיים

ד"ר רחל לוי-הרץ

(+ מרצות אורחות)

הדרכה

(ללא ניקוד)

הדרכת חובה למגמת מגדר בשטח

12

27-9601-01

סדנת גיבוש פרויקטים

אחת לשבועיים

ד"ר אדוה ברקוביץ' רומנו

הדרכה

(ללא ניקוד)

הדרכת חובה למגמת מגדר בשטח

14

27-961-01        

אוריינות אקדמית

הדרכת חובה (ללא ניקוד)

ד"ר יעל בר-צדק

הדרכה

(ללא ניקוד)

הדרכת חובה לכל המסלולים

14

27-972-01

מעגלי שיח

פעמיים בסמסטר

פרופ' רונית עיר-שי

הדרכה

(ללא ניקוד)

הדרכת חובה לכל המסלולים

16

27-990-01

מבוא ללימודי גבריות

 

פרופ' דני קפלן

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים + חובה לאשכול גבריות

16

27-9700-01

מבט פמיניסטי על נשים במזה"ת

ד"ר אבתסאם ברכאת

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים 

16

27-914-01

פסיכולוגיה במשקפיים מגדריים

ד"ר תאיר תג'ר-שפריר

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

18

27-9930-01

גברים ושינוי: במרחב האישי, הבין-אישי והחברתי

ד"ר יאיר אפטר

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

18

27-9104-01

אמהות בפילוסופיה פסיכואנליזה ותרבות

ד"ר מירי רוזמרין

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

18

27-940-01

סמינר מחלקתי

פעמיים בסמסטר

פרופ' רונית עיר-שי

קולוקוויום

סמינר מחלקתי

(ללא ניקוד)

חובה לכל המסלולים ולכל המגמות

 

קורס השלמה (למי שחויבה)

27-9005-01

מבוא לסוציולוגיה

 

ד"ר תאיר קרזי פרסלר

קורס היברידי
למידה עצמאית ומפגשי זום

מפגשי הזום יתקיימו בימי ראשון בשעה 19:30, במועדים שיקבעו ויפורסמו מראש

 

 סמסטר ב'

 

מספר קורס

שם קורס

מרצה

סוג קורס

אפיון וקהל יעד

8

27-965-01

מגדר ומדינת רווחה

ד"ר ענת הרבסט-דבי

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס חובה למגמת מגדר בשטח

8

27-929-01

תרבות ומגדר

ד"ר מירי רוזמרין

הרצאה

(2 נק"ז)

קורס חובה לכל המסלולים המחקריים ולמסלול העיוני

10

27-923-01

מגדר וחברה

ד"ר תאיר קרזי-פרסלר

הרצאה

(2 נק"ז)

קורס חובה לכל המסלולים

12

27-9860-01

יהדות ואסלאם: פרספקטיבות פמיניסטיות

פרופ' רונית עיר-שי

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס חובה לכל המסלולים

14

27-9080-01

מתודולוגיה פמיניסטית – (מחקרי)

ד"ר תאיר קרזי-פרסלר

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס חובה למסלולים המחקריים - מחקר איכותני

14

27-908-06

מתודולוגיה פמיניסטית - (שטח)

ד"ר יעל בר-צדק

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס חובה למגמת מגדר בשטח, בחירה למסלול העיוני

 

16

27-926-01

הדרכת דוקטורט א'

פרופ' רונית עיר-שי

הדרכה

(ללא ניקוד)

הדרכת חובה למסלול ד"ר

16

27-924-01

הדרכת MA

פרופ' דני קפלן

הדרכה

(ללא ניקוד)

הדרכת חובה לתואר שני מחקרי והשלמת תזה

16

27-910-01

הנחיית קבוצות רגישת מגדר

ד"ר סיגל אופנהיים-שחר

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה למסלול עיוני / מגמת מגדר בשטח

18

27-9080-02

מתודולוגיה פמיניסטית  - תרגיל

אחת לשבועיים

יעל טל פואה

תרגיל

(0.5 נק"ז)

תרגיל חובה למסלולים המחקריים למעט מחקרים תיאורטיים

18

27-9601-01               

סדנת גיבוש פרויקטים

אחת לשבועיים 

ד"ר אדוה ברקוביץ' רומנו

הדרכה

(ללא ניקוד)

הדרכת חובה למגמת מגדר בשטח

18

27-9520-01

סדנה יישומית בפדגוגיה פמיניסטית, חינוך ומגדר

אחת לשבועיים

ד"ר עליזה פרנקל

סדנה

(1 נק"ז)

סדנה לא.נשי חינוך

 

27-9006-01

דילמות של גבריות: סדנה פעילה - חלק א'

ד"ר יאיר אפטר

סדנה מרוכזת

ב 2 מפגשים במהלך הסמסטר

חובה לאשכול גבריות

 

 

סדנה מרוכזת למגמת מגדר בשטח שנה א' 

27-9102-01           

סדנת מיניות ילדים ונוער בישראל

ד"ר שרון אורשלימי

סדנה מרוכזת

(0.5 נק"ז)

חובה למגמת מגדר בשטח

אופציונלי לאשכול מיניות במסלולים אחרים

תתקיים בחופשה שבין הסמסטרים בקמפוס

 

 

שנה ב' – ימי רביעי

סמסטר א'

שעה

מספר קורס

שם קורס

מרצה

סוג קורס

אפיון וקהל יעד

8

27-9260-01

סדנת ד"ר ב'

אחת לשבועיים

פרופ' רונית עיר-שי

הדרכה

(ללא ניקוד)

הדרכת חובה למסלול ד"ר שנה ב'

8

27-9300-01

עיונים בתחום המשפחה

ד"ר ענת הרבסט-דבי

סמינריון

(2 נק"ז)

סמינריון בחירה לכל המסלולים

10

27-9008-01

שוויון, משפט ומגדר: דילמות ואתגרים

 

ד"ר אורית גן

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים 

10

27-9810-01

לעבר עולם אחר - פמיניזם, מוסר וחזון חברתי

 

ד"ר מירי רוזמרין

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים 

10

27-9150-01

 

 

               

פרספקטיבות עכשוויות בנוגע ללימודי נערוּת (Girlhood Studies), גוף ומיניות

ד"ר רחל לוי-הרץ

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים 

12

27-994-01

מתודולוגיה פמיניסטית – קורס מתקדם

ד"ר יעל בר צדק

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס חובה לכל המסלולים המחקריים
למעט מחקרים תיאורטיים 

12

27-9600-01  

החממה לאקטיביזם פמיניסטי

ד"ר רחל לוי הרץ

ד"ר שרון אורשלימי

סמינריון

(2 נק"ז)

סמינריון חובה למגמת מגדר בשטח 

12

27-9103-01

מעבדה מחקרית-תיאוריות ביקורתיות עכשוויות

אחת לשבועיים

ד"ר מירי רוזמרין

סדנה

(1 נק"ז)

 

14

27-987-01

רב תרבותיות, רלטיביזם תרבותי, זכויות אדם ומגדר

פרופ' רונית עיר-שי

סמינריון

(2 נק"ז)

סמינריון בחירה לכל המסלולים 

14

27-9007-01               

מבוא לסוציולוגיה של מגדר בארגונים

ד"ר תאיר קרזי-פרסלר

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים 

16

27-9101-01

מפורנוגרפיה למיניות בריאה

ד"ר ירון שוורץ

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים 

16

27-9108-01

הגירעון הטיפולי מפרספקטיבה מגדרית

ד"ר ענת הרבסט-דבי

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים 

16

27-1453-01

כתיבה באנגלית אקדמית לתלמידי תואר שלישי

ד"ר אורנה פרנץ

סדנה

(1 נק"ז)

סדנת בחירה לד"ר שנה ג' ומעלה

תתקיים בזום

18

27-994-01

מתודולוגיה פמיניסטית – תרגיל

אחת לשבועיים

ד"ר רותי בלט

תרגיל

(0.5 נק"ז)

תרגיל חובה לכל המסלולים המחקרייםלמעט מחקרים תיאורטיים

18

27-9830-01

כתיבת נייר מדיניות, לובינג וגיוס משאבים

ד"ר ענת הרבסט-דבי

סדנה

(1 נק"ז)

סדנת חובה למגמת מגדר בשטח

אחת לשבועיים + סדנה מרוכזת בחופשת סמסטר

18

27-9106-01

דילמות של גבריות - סדנה פעילה – ב'

אחת לשבועיים

ד"ר יאיר אפטר

הדרכה

(ללא ניקוד)

הדרכת חובה לאשכול גבריות

 

סדנה מרוכזת למגמת מגדר בשטח שנה ב'

27-9190-01

שיווק ומיתוג דיגיטלי ברשתות חברתיות

יונית צוק

סדנה מרוכזת

(0.5 נק"ז)

חובה למגמת מגדר בשטח

תתקיים בחופשה שבין הסמסטרים בקמפוס

 
 

סמסטר ב'

שעה

מספר קורס

שם קורס

מרצה

סוג קורס

אפיון וקהל יעד

8

27-9260-01

סדנת ד"ר ב'

אחת לשבועיים

פרופ' רונית עיר-שי

הדרכה

(ללא ניקוד)

הדרכת חובה למסלול ד"ר שנה ב'

8

27-9300-01

עיונים בתחום המשפחה

ד"ר ענת הרבסט-דבי

סמינריון

(2 נק"ז)

סמינריון בחירה לכל המסלולים

10

27-9107-01           

קריאה מתקדמת בסוציולוגיה של מגדר בארגונים

ד"ר תאיר קרזי-פרסלר

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

10

27-9600-01           

החממה לאקטיביזם פמיניסטי

ד"ר רחל לוי הרץ

ד"ר שרון אורשלימי

סמינריון

(3 נק"ז)

סמינריון חובה למגמת מגדר בשטח

10

27-9710-01

הגוף-פרספקטיבות פמיניסטיות

ד"ר מירי רוזמרין

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

12

27-9610-01

פמיניזמים מזרחיים - בין המקומי לגלובלי

ד"ר יאלי השש

סמינריון

(2 נק"ז)

סמינריון בחירה לכל המסלולים

12

27-9020-01           

אבהות חדשה: המהפכה המתמהמהת

פרופ' דני קפלן

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

12

27-9103-01

מעבדה מחקרית-תיאוריות ביקורתיות עכשוויות

אחת לשבועיים

ד"ר מירי רוזמרין

סדנה

(1 נק"ז)

 

14

27-9610-01

פמיניזמים מזרחיים - בין המקומי לגלובלי (המשך)

ד"ר יאלי השש

סמינריון

(2 נק"ז)

סמינריון בחירה לכל המסלולים

14

27-985-01           

סוגיות עכשוויות באלימות מינית ומגדרית

ד"ר יעל בר-צדק

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

16

27-987-01

רב תרבותיות, רלטיביזם תרבותי, זכויות אדם ומגדר

פרופ' רונית עיר-שי

סמינריון

(2 נק"ז)

סמינריון בחירה לכל המסלולים

16

27-957-01

מדינה לאום ומגדר

פרופ' אורנה ששון-לוי

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

 

18

27-940-01

סמינר מחלקתי

פעמיים בסמסטר

פרופ' רונית עיר-שי

קולוקוויום

סמינר מחלקתי

(ללא ניקוד)

חובה לכל המסלולים

 קורס חצי מתוקשב

27-9000-01

בנים, גבריות וחינוך לשוויון מגדרי

ד"ר ירון שוורץ

https://biu-ac-il.zoom.us/j/7151042887

 

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה מתוקשב חלקית, למידה עצמאית + מספר מפגשים בימי שישי בזום