גוף ומיניות

החל משנת הלימודים תשפ"ג, התוכנית ללימודי מגדר מציעה לסטודנטיות.ם לתואר שני אשכול לימודים בנושא של גוף ומיניות.

במהלך מסלול הלימודים, ישנו היצע של קורסים באשכול המציעים התבוננות על הנושא ממגוון של נקודות מבט ודיסציפלינות. הנושא נבחן לאורך תקופות חיים שונות, מתוך תיאוריות סוציולוגיות שונות, כמו גם תיאוריות קוויריות ובאופן המשלב תיאוריה עם שטח. כמו כן, האשכול מציע מגוון קורסים המתמקדים בתקופת הנערות, במהלכה מתפתחת הזהות המינית והמגדרית, תוך העמקה במשמעויות המגדריות-חברתיות-תרבותיות השונות. בנוסף, האשכול מציע התבוננות רב-תרבותית הבוחנת התפתחותה של מיניות והתייחסות לגוף בתרבויות וקהילות שונות. 

בשנת הלימודים תשפ"ג, כחלק ממגמת מגדר בשטח, תתקיים במהלך שנת תשפ"ג סדנא בנושא של חינוך למיניות מיטיבה עם נשות המקצוע המובילות בתחום בארץ. 

הסטודנטיות.ם שיבחרו באשכול זה יקבלו תעודה המפרטת את תחום הלימודים.