מסלול לתואר שני מחקרי

להרשמה                             ליצירת קשר

המסלול המחקרי מיועד לסטודנטיות.ים הרוצות לערוך מחקר בתחומים הקשורים בלימודי המגדר והוא מכשיר את הסטודנטיות.ים להבנה עמוקה של במגוון תחומים ולכתיבה של עבודת תזה.

תנאי קבלה

* תואר ראשון בהצטיינות (ציון ממוצע 86 ומעלה) בכל תחומי הלימוד.

* שאלון  הצהרת כוונות ורעיון לנשא מחקר. 

* המלצה מלימודי תואר ראשון. 

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים כוללת 17 ש"ש (שעות שבועיות) (34 נ"ז-נקודות זכות). התוכנית מורכבת מקורסי ליבה וקורסי מתודולוגיה שהם חובה, ומקורסי בחירה מתוך רשימה רחבה של קורסים הניתנים במסגרת התוכנית ובמחלקות השונות באוניברסיטה. בנוסף כוללת התוכנית במסלול זה, השתתפות בשני סמינריונים, בסמינר המחלקתי ובסדנת מחקר לתואר שני.

הצעת מחקר לתזה יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

הגשת מועמדות

 ולמלא את המרכיבים הבאים:

  • בקישור זה יש להעלות את הקבצים הבאים: 1. קובץ עם רעיון לנושא מחקר, 2. גיליון הציונים של תואר ראשון, 3. קורות חיים מעודכנים, 4. טופס המלצה בפורמט בקישור זה, 5. שאלון למועמד.ת. 

מבנה תוכנית הלימודים במסלול א'

  1. קורסי ליבה - חובה 5 ש"ש (10 נ"ז): מטרתם להקנות ידע וליצור בסיס רחב להבנת מהות הדיון המגדרי בדיסציפלינות השונות ובמפגשים ביניהם. הקורסים עוסקים בנושאים הבאים: מגדר וחברה – מבוא לתיאוריות פמיניסטיות, תרבות ומגדר ומגדר ודת (יהדות ואיסלאם).
  2. קורסי מתודולוגיה 3 ש"ש (6 נ"ז): קורס מתודולוגיה פמיניסטית (הרצאה + תרגיל) בשנה א' וקורס מתקדם במתודולוגיה פמיניסטית (הרצאה + תרגיל) בשנה ב' .
  3. קורסי בחירה 5 ש"ש (10 נ"ז): ניתן לקחת קורסי בחירה מתוך היצע הקורסים במחלקה וכן ממחלקות שונות באוניברסיטה (בהתאם לנושא המחקר ובכפוף לאישור ראשת התוכנית ללימודי מגדר והמדור לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים). 
  4. סמינריונים 4 ש"ש (8 נ"ז): חובות המסלול המחקרי כוללות כתיבת שתי עבודות סמינריוניות במהלך השנה השנייה ללימודי התואר. הסמינריונים ייבחרו מתוך היצע הסמינריונים של התוכנית ו/או האוניברסיטה (בכפוף לאישור ראשת התוכנית ללימודי מגדר והמדור לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים).
  5. אוריינות אקדמית לתואר שני ושלישי (חובה ללא ניקוד): הקורס מקנה מיומנויות אקדמיות נדרשות ללימודי לתארים מתקדמים. 
  6. סדנת מחקר לתואר שני (חובה ללא ניקוד): הסדנה מעניקה כלים נדרשים לביצוע מחקר אקדמי ומכשירה את הסטודנטיות.ים לכתיבת הצעת מחקר לתזה.
  7. סמינר מחלקתי (חובה ללא ניקוד): מדי שנה מתקיים סמינר מחלקתי משותף לסגל ולסטודנטיות.ים, במסגרתו מתאפשרת היכרות עם מחקרים חדשים ועבודות עדכניות במגוון תחומים. הסמינר המחלקתי הוא חלק מהותי בתוכנית הלימודים וההשתתפות בו היא חובה.
  8. כתיבת עבודת המחקר: עבודת המחקר תכתב בהנחיה אישית של מנחה מתוך התוכנית או ממחלקות אחרות באוניברסיטה (בכפוף לאישור ראשת התוכנית ללימודי מגדר והמדור לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים). ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.
  9. מבחן גמר: בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר (תזה) ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

השלמות

מי שלא למדו את הקורס "מבוא לסוציולוגיה" במסגרת התואר הראשון יידרשו בהשלמת קורס זה בשנה הראשונה ללימודים.

ידיעת שפות

הלימודים במסלול א' מחייבים עמידה במבחן המיון האוניברסיטאי באנגלית בשנה הראשונה ללימודים. ניתן להיבחן לאחר הגשת המועמדות, עוד לפני תחילת הלימודים.
(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא).

הלימודים במסלול ב' מחייבים עמידה במבחן פנימי באנגלית לתואר שני הנערך ע"י המחלקה.

לימודי יהדות

על-פי הדרישות הכלליות של האוניברסיטה לתואר השני (יש אפשרות לקורסים מקוונים).

מלגות

בשני המסלולים קיימת אפשרות למלגות סיוע בשכר לימוד מטעם האוניברסיטה. בנוסף, מידי שנה מעניקה התוכנית מספר פרסי הצטיינות בהתבסס על ההישגים האקדמיים של הסטודנטיות.ים.

להרשמה                             ליצירת קשר