מערכת שעות תשפ"ג

 שנה א' – ימי שלישי

 סמסטר א':

 

מספר קורס

שם קורס

מרצה

סוג קורס

אפיון וקהל יעד

8

27-909-01

אימהות ופמיניזם

 

ד"ר ענת הרבסט-דבי

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

8

27-952-01

מגדר וחינוך פורמלי ובלתי פורמלי

ד"ר עליזה פרנקל

 

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

10

27-923-01

מגדר וחברה – מבוא לתיאוריות פמיניסטיות

פרופ' אורנה ששון-לוי

הרצאה

(2 נק"ז)

קורס חובה לכל המסלולים

12

27-961-01       

אוריינות אקדמית

קורס היברידי משלב למידה עצמאית

ד"ר יעל בר-צדק

הדרכה

(ללא ניקוד)

הדרכת חובה לכל המסלולים

12

27-9005-01       

מבוא לסוציולוגיה

קורס היברידי משלב למידה עצמאית

ד"ר תאיר קרזי-פרסלר

קורס השלמה

(ללא ניקוד)

לחייבות בהשלמת מבוא לסוציולוגיה

14

27-929-01

תרבות ומגדר

 

ד"ר מירי רוזמרין

הרצאה

(2 נק"ז)

קורס חובה למסלולים המחקריים

14

27-971-01       

מפגשים עם השטח

אחת לשבועיים

רחל לוי-הרץ

(+ מרצות אורחות)

הדרכה

(ללא ניקוד)

הדרכת חובה למגמת מגדר בשטח

14

27-9601-01               

סדנת גיבוש פרויקטים

אחת לשבועיים + המשך מרוכז בחופשת הסמסטר

ד"ר גלי סמבירא

הדרכה

(ללא ניקוד)

הדרכת חובה למגמת מגדר בשטח

16

27-990-01

מבוא ללימודי גבריות

 

פרופ' דני קפלן

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים + חובה לאשכול גבריות

16

27-9700-01       

מבט פמיניסטי על נשים במזה"ת

ד"ר אבתסאם ברכאת

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

16

27-914-01

פסיכולוגיה במשקפיים מגדריים

תאיר תג'ר-שפריר

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

18

27-9930-01       

גברים ושינוי: במרחב האישי, הבין-אישי והחברתי

ד"ר יאיר אפטר

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

18

27-9660-01       

מרחב, מיניות ומגדר

 

ד"ר גילי הרטל

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

 

הדרכה מרוכזת למגמת מגדר בשטח שנה א' –  בחופשה שבין הסמסטרים:

27-9601-01           

סדנת גיבוש פרויקטים

(המשך מסמ' א')

ד"ר גלי סמבירא

 

הדרכה מרוכזת

(ללא ניקוד)

חובה למגמת מגדר בשטח

 

 

   סמסטר ב':

שעה

מספר קורס

שם קורס

מרצה

סוג קורס

אפיון

8

27-965-01

מגדר ומדינת רווחה

ד"ר ענת הרבסט-דבי

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס חובה למגמת מגדר בשטח

8

27-929-01

תרבות ומגדר

ד"ר מירי רוזמרין

הרצאה

(2 נק"ז)

קורס חובה לכל המסלולים המחקריים

10

27-923-01

מגדר וחברה – מבוא לתיאוריות פמיניסטיות

ד"ר תאיר קרזי-פרסלר

הרצאה

(2 נק"ז)

קורס חובה לכל המסלולים

12

27-9860-01           

יהדות ואסלאם: פרספקטיבות פמיניסטיות

ד"ר רונית עיר-שי

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס חובה לכל המסלולים

14

27-9080-01

מתודולוגיה פמיניסטית – (מחקרי)

ד"ר תאיר קרזי-פרסלר

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס חובה לכל המסלולים המחקריים

14

27-908-06

מתודולוגיה פמיניסטית - (שטח)

ד"ר יעל בר-צדק

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס חובה למגמת "מגדר בשטח"

16

27-926-01

הדרכת דוקטורט א'

ד"ר רונית עיר-שי

הדרכה

(ללא ניקוד)

חובה למסלול דוקטורט

16

27-924-01

הדרכת MA

פרופ' דני קפלן

הדרכה

(ללא ניקוד)

חובה לתואר שני מסלול מחקרי

16

27-910-01

הנחיית קבוצות רגישת מגדר

ד"ר סיגל אופנהיים-שחר

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה למגמת מגדר בשטח

18

27-9080-02

מתודולוגיה פמיניסטית  - תרגיל

אחת לשבועיים

ד"ר יעל בר-צדק

תרגיל

(0.5 נק"ז)

תרגיל חובה למסלולים המחקריים למעט מחקרים תיאורטיים

18

27-9006-01

דילמות של גבריות - סדנה פעילה חלק א'

אחת לשלושה שבועות

ד"ר יאיר אפטר

הדרכה

(ללא ניקוד)

סדנת חובה לאשכול גבריות בכל המסלולים

18

27-972-01       

מעגלי שיח

פעמיים בסמסטר

ד"ר רונית עיר-שי

הדרכה

(ללא ניקוד)

הדרכת חובה לכל המסלולים

18

27-940-01       

סמינר מחלקתי

אחת לשלושה שבועות

ד"ר תאיר קרזי-פרסלר

קולוקוויום

(ללא ניקוד)

סמינר מחלקתי חובה לכל המסלולים

 

הדרכה מרוכזת למגמת מגדר בשטח שנה א' –  בחופשה שבין הסמסטרים:

27-9102-01           

סדנת מיניות ילדים ונוער בישראל

שלומית הברון

סדנה מרוכזת

(0.5 נק"ז)

חובה למגמת מגדר בשטח

אופציונלי לאשכול מיניות במסלולים אחרים

 

 שנה ב' – ימי רביעי

סמסטר א'

 

מספר קורס

שם קורס

מרצה

סוג קורס

אפיון

8

27-9260-01

סדנת ד"ר ב'

אחת לשבועיים

ד"ר רונית עיר-שי

הדרכה

(ללא ניקוד)

הדרכת חובה למסלול ד"ר שנה ב'

8

27-9008-01          

מיניות ומשפט ד"ר אורית גן

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

10

27-9530-01           

פגיעות - האנושי החברתי והפוליטי

ד"ר מירי רוזמרין

סמינריון

(2 נק"ז)

סמינריון בחירה למסלולים המחקריים

10

27-9600-01           

החממה לאקטיביזם פמיניסטי

 

ד"ר גילי הרטל

רחל לוי הרץ

סמינריון

(3 נק"ז)

סמינריון יישומי חובה למגמת "מגדר בשטח"

12

27-9007-01           

מבוא לסוציולוגיה של מגדר בארגונים

ד"ר תאיר קרזי-פרסלר

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

12

27-9150-01           

פרספקטיבות עכשוויות בנוגע ללימודי נערוּת (Girlhood Studies), גוף ומיניות

רחל לוי-הרץ

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

12

27-9262-01           

היום שאחרי הדוקטורט (סדנה)

אחת לשבועיים

ד"ר גילי הרטל

ופרופ' חזקי שוהם (פרשנות)

הדרכה

(ללא ניקוד)

הדרכת בחירה לד"ר מצטיינות בשלבים מתקדמים

14

27-9300-01           

עיונים בתחום המשפחה

 

ד"ר ענת הרבסט-דבי

סמינריון

(2 נק"ז)

סמינריון בחירה שנתי

14

27-950-01

"לגופן של נשים": סוגיות בפריון, אתיקה חברה ומדיניות

ד"ר רונית עיר-שי

 וד"ר חדווה אייל

סמינריון

(2 נק"ז)

סמינריון בחירה שנתי

16

27-994-01

מתודולוגיה פמיניסטית – קורס מתקדם

ד"ר גילי הרטל

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס חובה לכל המסלולים המחקריים

(למעט מחקרים תיאורטיים)

16

27-9009-01             

מתודות למחקר תיאורטי

 

יערה רוזוליו

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס חובה למחקרים תיאורטיים

16

27-9004-01           

קורס כתיבת מאמרים באנגלית

 

ד"ר אורנה פרנץ

וד"ר רונית עיר-שי

סדנה

(1 נק"ז)

סדנת בחירה לד"ר שנה ג' ומעלה

16

27-9830-01

כתיבת נייר מדיניות, לובינג וגיוס משאבים

ד"ר ענת הרבסט-דבי

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס חובה למגמת "מגדר בשטח"

18

27-994-02

מתודולוגיה פמיניסטית – קורס מתקדם  (תרגיל)

אחת לשבועיים

ד"ר יעל בר-צדק

תרגיל

(0.5 נק"ז)

תרגיל חובה לכל המסלולים המחקריים

(למעט מחקרים תיאורטיים)

18

27-939-01

סמינר מחלקתי

ד"ר תאיר קרזי-פרסלר

קולוקוויום

(ללא ניקוד)

חובה לכל המסלולים ולכל המגמות

 

  סדנה מרוכזת למגדר בשטח שנה ב' (בחופשת שבין הסמסטרים):

 

27-9190-01

שיווק ומיתוג דיגיטלי ברשתות חברתיות

יונית צוק

סדנה מרוכזת

(0.5 נק"ז)

חובה למגמת מגדר בשטח

 

 סמסטר ב':

שעה

מספר קורס

שם קורס

מרצה

סוג קורס

אפיון

8

27-9260-01

סדנת ד"ר ב'

אחת לשבועיים

ד"ר רונית עיר-שי

הדרכה

(ללא ניקוד)

הדרכת חובה למסלול ד"ר שנה ב'

8 27-9020-01            אבהות חדשה: המהפכה המתמהמהת פרופ' דני קפלן

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

10

27-9530-01           

פגיעות - האנושי החברתי והפוליטי

ד"ר מירי רוזמרין

סמינריון

(2 נק"ז)

סמינריון בחירה למסלולים המחקריים

10

27-9600-01           

החממה לאקטיביזם פמיניסטי

 

ד"ר גילי הרטל

רחל לוי הרץ

סמינריון

(3 נק"ז)

סמינריון יישומי חובה למגמת "מגדר בשטח"

12

27-9108-01           

הגירעון הטיפולי מפרספקטיבה מגדרית

ד"ר ענת הרבסט-דבי

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

12

27-9107-01           

קריאה מתקדמת בסוציולוגיה של מגדר בארגונים

ד"ר תאיר קרזי-פרסלר

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

12

27-9262-01           

היום שאחרי הדוקטורט (סדנה)

אחת לשבועיים

ד"ר גילי הרטל

ופרופ' חזקי שוהם (פרשנות)

הדרכה

(ללא ניקוד)

הדרכת בחירה לד"ר מצטיינות בשלבים מתקדמים

14

27-9100-01           

מתיאוריה לפוליטיקה קווירית

ד"ר גילי הרטל

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

14

27-9101-01           

מפורנוגרפיה למיניות בריאה

ד"ר ירון שוורץ

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

14

27-9105-01           

׳חיים׳ כקטגוריה פמיניסטיתמבטים פילוסופיים עכשוויים

ד"ר מירי רוזמרין

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

16

27-9300-01           

עיונים בתחום המשפחה

 

ד"ר ענת הרבסט-דבי

סמינריון

(2 נק"ז)

סמינריון בחירה שנתי

16

27-950-01

"לגופן של נשים": סוגיות בפריון, אתיקה חברה ומדיניות

ד"ר רונית עיר-שי

 וד"ר חדווה אייל

סמינריון

(2 נק"ז)

סמינריון בחירה שנתי

18

27-985-01       

סוגיות עכשוויות באלימות מינית ומגדרית

ד"ר יעל בר-צדק

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה לכל המסלולים

 

קורס חצי מתוקשב – למידה עצמאית + מספר שיעורים בזום בימי שישי

27-9000-01

בנים, גבריות וחינוך לשוויון מגדרי

ד"ר ירון שוורץ

הרצאה

(1 נק"ז)

קורס בחירה מתוקשב חלקית, מספר מפגשים בימי שישי בזום