סגל מינהלי

רכזות התכנית

שם תפקיד טלפון
גב' אורית קנדל-פוגל ריכוז התכנית, קליטת מועמדות, ליווי הצעות מחקר, הפקת כנסים, 03-5318230