תואר שני - מסלול "מגדר בשטח"

להרשמה

המסלול מיועד למעוניינות ומעוניינים בתואר שני ללא תזה המשלב פעילות חברתית לקידום נשים.

תכנית הלימודים כוללת 20 ש"ש והיא מורכבת מקורסי ליבה, מתודולוגיה, קורסי בחירה, סמינריונים וסדנאות. הקורסים והסדנאות מעניקים ידע תיאורטי נרחב בשילוב עם הבנת שדה הפעולה ורכישת מיומנויות המסייעות לעשייה חברתית בהקשר המגדרי

במסגרת מסלול שטח ניתן גם לקחת קורסים וסדנאות בלימודי גבריות.

/files/gender/shared/ltr_mgdr_-_hmrkz_llymvdy_gbryvt.docx

א.   קורסי ליבה חובה  (5.5 ש"ש): מטרתם להקנות ידע וליצור בסיס רחב להבנת מהות הדיון המגדרי. הקורסים הם: תאוריות פמיניסטיות, אפיסטמולוגיה פמיניסטית, מגדר ומדיניות רווחה, היהדות לאור הביקורת הפמיניסטית, נשים ויזמות.

ב.   קורס מתודולוגיה (1.5ש"ש): קורס שיטות מחקר פמיניסטיות- הרצאה ותרגיל 

ג.    קורסי בחירה (6 ש"ש): מתוך הקורסים המוצעים בכל מסלולי התכנית ומגמותיה.

ד.   סמינריונים (4- 3ש"ש):

 1. סמינריון ייחודי למסלול השטח: "מתאוריה פמיניסטית לפרקטיקה ופעולה פמיניסטית"במסגרת זו הסטודנטים יתנסו בפעילות בארגון העוסק בתחום המגדר. הפעילות היא בהיקף של 6-4 שעות שבועיות. הקורס ילווה את פעילות השטח ויקשור אותה לתאוריות רלוונטיות. בסופו על הסטודנט/ית להגיש עבודה סמינריונית.

2. את הסמינריון השני על הסטודנטית לבחור מתוך ההיצע הקיים בתכנית הלימודים.

ה. סדנאות התנסותיות (2 ש"ש): משלבות תאוריה ופרקטיקה בנושאים כגון: נשים בתקשורת הישראלית, עבודה עם נערות , השפעה של מדיניות ציבורית ומעצביה וכו' (כל סדנה 0.5 נקודה, סה"כ 4 סדנאות)..

ו. פרויקט גמר עבודת הגמר תוגש במסגרת הסמינריון בו סטודנטיות יתנסו בעבודה מעשית באירגונים העוסקים בקידום שיוויון מיגדרי ותתבסס על ניתוח ההתנסות בפרספקטיבה תיאורטית.  בהתאם לחומר הלימודים שייקבע במחלקה.

ז. תנאי קבלה: ציון 80 ומעלה בתואר הראשון