תואר שני במגדר אוניברסיטת בר אילן: מסלול "מגדר בשטח"

להרשמה

המסלול מיועד למעוניינות.ים בתואר שני במגדר ללא תזה המשלב פעילות חברתית לקידום נשים, גברים ושוויון מגדרי.

תכנית הלימודים כוללת 20 ש"ש והיא מורכבת מקורסי ליבה, מתודולוגיה, קורסי בחירה, סמינריונים וסדנאות, כולל קורסים במרכז ללימודי גבריות. הקורסים והסדנאות מעניקים ידע תיאורטי נרחב בשילוב עם הבנת שדה הפעולה ורכישת מיומנויות המסייעות לעשייה חברתית בהקשר המגדרי

במסגרת מסלול "מגדר בשטח" ניתן גם לקחת קורסים בלימודי גבריות, כפי שניתן להתרשם בקישור הבא:

המרכז ללימודי גבריות

א.   קורסי ליבה חובה  (5.5 ש"ש): מטרתם להקנות ידע וליצור בסיס רחב להבנת מהות הדיון המגדרי. רשימת קורסי הליבה: תיאוריות פמיניסטיות, אפיסטמולוגיה פמיניסטית, מגדר ומדיניות רווחה, היהדות לאור הביקורת הפמיניסטית, נשים ויזמות.

ב.   קורס מתודולוגיה (1.5 ש"ש): קורס שיטות מחקר פמיניסטיות, הרצאה ותרגול. 

ג.    קורסי בחירה (6 ש"ש): מתוך הקורסים המוצעים בכל מסלולי התכנית.

 

ד.   סמינריונים (4 - 3ש"ש):

 1. סמינריון ייחודי למסלול השטח, "החממה לאקטיביזם פמיניסטי": במסגרת זו הסטודנטיות.ים יתנסו בפעילות בשטח העוסקת בתחומים שונים הקשורים במגדר. הפעילות היא בהיקף של 6-4 שעות שבועיות. הקורס ילווה את פעילות השטח ויקשור אותה לתיאוריות רלוונטיות. בסיום הקרוס, על הסטודנט.ית להגיש עבודה סמינריונית.

2. את הסמינריון השני על הסטודנט.ית לבחור מתוך ההיצע הקיים בתכנית הלימודים.

 

ה. סדנאות התנסותיות (2 ש"ש): משלבות תיאוריה ופרקטיקה בנושאים שונים, כגון נשים בתקשורת הישראלית, עבודה עם נערות, השפעה של מדיניות ציבורית וכו' (כל סדנא מקנה 0.5 נקודה, סה"כ 4 סדנאות).

ו. פרויקט גמר: עבודת הגמר תוגש במסגרת הסמינריון בו סטודנטיות יתנסו בעבודה מעשית במיזמים וארגונים העוסקים בקידום שיוויון מגדרי ותתבסס על ניתוח ההתנסות בפרספקטיבה תיאורטית, בהתאם לחומר הלימודים שייקבע במחלקה.

לרשימת הקורסים לשנת תשפ"א

תנאי קבלה: ציון 80 ומעלה בתואר הראשון.