חממה לאקטיביזם

נשים בעוני ומיקומי שוליים, יום ההכשרה השנתי של מגמת מגדר בשטח, 1.2.23, תשפ"ג

להאיר את נקודות העיוורון - אקטיביזם למען נפגעות אלימות מינית מתוך הביטוח הלאומי, חוה ליברמן, 29.11.22

ארגון אסל"י מזמין גברים ונערים להצטרף למאבק באלימות כלפי נשים, מפגשים עם השטח, 15.11.22

"נשים יוצרות שינוי": כנס תלמידות תשפ"ב, 23.2.22

מפגשים עם השטח, חברת הכנסת עאידה תומא סאלימן, 21.12.21

 

מגמת הלימודים "מגדר בשטח" במסגרת התוכנית ללימודי מגדר הינה מגמה ייחודית, אשר איננה קיימת בשום מוסד אקדמי אחר בארץ ואשר משלבת לימודים עיוניים לתואר שני עם הכשרה והענקת כלים לעשיה חברתית בסוגיות של מגדר. החיבור בין השיח האקדמי לבין הזהות האישית של כל סטודנט/ית ביחד עם הליווי האקדמי והמעשי שמספקת התוכנית, מהווים קרקע פורייה וייחודית לשינויים חברתיים בחברה הישראלית.

בשנים האחרונות מתבססת בישראל ההבנה שפעולה חברתית הצומחת מלמטה בכלל ומחאה חברתית בפרט, המובלת על ידי נשים וגברים תוך שיתוף פעולה עם ארגונים אזרחיים וארגונים חברתיים מאפשרת העלאת מודעות ומובילה להישגים משמעותיים בכל הנוגע למאבקים חברתיים מרכזיים בחברה הישראלית בכלל, ובסוגיות מגדריות בפרט, כגון: מניעת אלימות כלפי נשים ורצח נשים, אלימות מגדרית, אלימות מינית, אפליה על בסיס מגדר ואתניות בארגוני עבודה, קידום חינוך מודע מגדר וקידום גישה של רב-תרבותיות וקבלה של קהילות שונות בישראל ובעולם. מטרת העל של מגמת "מגדר בשטח" היא להוות בית-גידול לעשייה אקטיביסטית-חברתית-מגדרית, תוך חיזוק המעורבות והפרו-אקטיביות האזרחית של הסטודנטיות/ים, כך שישפיעו על השיח החברתי בישראל.

במגמה, מיישמות הסטודנטיות.ים פרוייקט מעשי בתחום חברתי-פמיניסטי שהן בוחרות. ישום הלמידה נעשה במהלך הקורס, "החממה לאקטיביזם פמיניסטי", שמקנה את הידע והכלים להגשמה של מיזמים אקטיביסטים-פמיניסטים בתחום שהסטודנט.ית בוחר.ת. לאורך העשור האחרון מאז הקמת מגמת "מגדר בשטח" הושקו עשרות פרויקטים חברתיים שונים שנועדו להוביל לשינוי בתחומי השוויון המגדרי.

נפח העשייה במגמה הוא גדול, ומבוסס על הרעיונות, המעוף והאנרגיות הבלתי נלאות של הסטודנטיות והליווי הצמוד, הקניית הכלים והידע של הסגל. ביחד אנחנו יוצרות תהליך של היזון הדדי בין העשייה בשטח לבין הלמידה האקדמית, תוך בנייה של גוף ידע אודות אקטיביזם ומגדר שמשרת הן את השדה והן את התפתחות הידע אודותיו. כמו כן, אנו יוצרות אימפקט רחב בשדה באמצעות גיבוש תהליכי התנסות המבוססים על ליווי מעמיק וצמוד.

לפרטים נוספים על מגמת מגדר בשטח בתואר שני 

הכירו את מיזמי בוגרות.ים מגמת מגדר בשטח

בנוסף, ניתן להתרשם ממיזמים חברתיים שונים שצמחו במהלך הלימודים בתוכנית: 

מיזמים חברתיים של בוגרות.ים וסטודנטיות.ים בתוכנית