חממה לאקטיביזם

התוכנית ללימודי מגדר בבר אילן מקדמת עשייה אקטיביסטית חברתית המובילה שינוי בישראל ובעולם. עשייה זו מתאפשרת באמצעות הקניית ידע, ייעוץ, הכוונה וכלים לכלל הסטודנטיות.ים והבוגרות.ים מכלל המסלולים בתוכנית המבקשות להוביל עשייה אקטיביסטית. גם המחקרים פורצי הדרך לתואר שני ולדוקטורט משפיעים ומעצבים שיחים בנוגע לסוגיות חברתיות-תרבותיות שונות בישראל ובכלל. 

בנוסף, אנו גאות במסלול לתואר שני, "מגדר בשטח", בו מיישמות הסטודנטיות.ים פרקטיקום מעשי בתחום חברתי-פמיניסטי שהן בוחרות. מסלול זה הנו ייחודי מסוגו בארץ ובעולם. במסלול זה מתאפשר יישום של הלמידה במהלך הקורס, "החממה לאקטיביזם פמיניסטי", שמקנה את הידע והכלים להגשמה של מיזמים אקטיביסטים-פמיניסטים בתחום שהסטודנט.ית בוחר.ת. 

לפרטים נוספים בנוגע למסלול מגדר בשטח: 

מסלול לתואר שני מגדר בשטח

אנחנו גאות בבוגרי ובוגרות מסלול "מגדר בשטח" ויתר המסלולים בתוכנית אשר בחרו להשפיע על פני החברה הישראלית. 

לטעימה מהעשייה של בוגרי ובוגרות "מגדר בשטח": 

בוגרות.ים מסלול מגדר בשטח

בנוסף, ניתן להתרשם ממיזמים חברתיים שונים שצמחו במהלך הלימודים בתוכנית: 

מיזמים חברתיים של בוגרות.ים וסטודנטיות.ים בתוכנית