חממה לאקטיביזם

מפגשים עם השטח, חברת הכנסת עאידה תומא סאלימן, 21.12.21

מסלול הלימודים "מגדר בשטח" במסגרת התוכנית ללימודי מגדר הינו מסלול ייחודי, אשר אינו קיים בשום מוסד אקדמי אחר בארץ ואשר משלב לימודים עיוניים לתואר שני עם הכשרה והענקת כלים לעשיה חברתית בסוגיות של מגדר. החיבור בין השיח האקדמי לבין הזהות האישית של כל סטודנט/ית ביחד עם הליווי האקדמי והמעשי שמספקת התוכנית, מהווים קרקע פורייה וייחודית לשינויים חברתיים בחברה הישראלית.

בשנים האחרונות מתבססת בישראל ההבנה שפעולה חברתית הצומחת מלמטה בכלל ומחאה חברתית בפרט, המובלת על ידי נשים וגברים תוך שיתוף פעולה עם ארגונים אזרחיים וארגונים חברתיים מאפשרת העלאת מודעות ומובילה להישגים משמעותיים בכל הנוגע למאבקים חברתיים מרכזיים בחברה הישראלית בכלל, ובסוגיות מגדריות בפרט, כגון: מניעת אלימות כלפי נשים ורצח נשים, אלימות מגדרית, אלימות מינית, אפליה על בסיס מגדר ואתניות בארגוני עבודה, קידום חינוך מודע מגדר וקידום גישה של רב-תרבותיות וקבלה של קהילות שונות בישראל ובעולם. מטרת העל של מסלול "מגדר בשטח" היא להוות בית-גידול לעשייה אקטיביסטית-חברתית-מגדרית, תוך חיזוק המעורבות והפרו-אקטיביות האזרחית של הסטודנטיות/ים, כך שישפיעו על השיח החברתי בישראל.

במסלול לתואר שני, "מגדר בשטח", מיישמות הסטודנטיות.ים פרקטיקום מעשי בתחום חברתי-פמיניסטי שהן בוחרות. במסלול זה מתאפשר יישום של הלמידה במהלך הקורס, "החממה לאקטיביזם פמיניסטי", שמקנה את הידע והכלים להגשמה של מיזמים אקטיביסטים-פמיניסטים בתחום שהסטודנט.ית בוחר.ת. לאורך העשור האחרון מאז הקמת מסלול "מגדר בשטח" הושקו עשרות פרויקטים חברתיים שונים שנועדו להוביל לשינוי בתחומי השוויון המגדרי.

נפח העשייה במסלול הוא גדול, ומבוסס על הרעיונות, המעוף והאנרגיות הבלתי נלאות של הסטודנטיות והליווי הצמוד, הקניית הכלים והידע של הסגל. ביחד אנחנו יוצרות תהליך של היזון הדדי בין העשייה בשטח לבין הלמידה האקדמית, תוך בנייה של גוף ידע אודות אקטיביזם ומגדר שמשרת הן את השדה והן את התפתחות הידע אודותיו. כמו כן, אנו יוצרות אימפקט רחב בשדה באמצעות גיבוש תהליכי התנסות המבוססים על ליווי מעמיק וצמוד.

לפרטים נוספים בנוגע למסלול מגדר בשטח: 

מסלול לתואר שני מגדר בשטח

אנחנו גאות בבוגרי ובוגרות מסלול "מגדר בשטח" ויתר המסלולים בתוכנית אשר בחרו להשפיע על פני החברה הישראלית. 

לטעימה מהעשייה של בוגרי ובוגרות "מגדר בשטח": 

בוגרות.ים מסלול מגדר בשטח

בנוסף, ניתן להתרשם ממיזמים חברתיים שונים שצמחו במהלך הלימודים בתוכנית: 

מיזמים חברתיים של בוגרות.ים וסטודנטיות.ים בתוכנית