ד"ר יעל בר צדק, מרצה בתוכנית

עבודת הדוקטורט של יעל יוצאת מתוך תיאורית הפמיניזם המשילותי, מושג המתייחס לכל צורה שבה פמיניסטיות ורעיונות פמיניסטיים השתלבו בסדר המשפטי והמוסדי. על בסיס זה נבחנות במחקר המשמעויות של התמסדות הטיפול בתופעת ההטרדה המינית בישראל מאז חקיקת החוק למניעת הטרדה מינית בשנת 1998. ניתוח ראיונות עומק שנערכו בקרב מרואיינות משלוש קהילות מעשה אשר לוקחות חלק בהוצאה מהכוח אל הפועל של החוק - הקהילה האקטיביסטית הפמיניסטית, הקהילה המשפטית וקהילת עובדות הציבור - מעלה תמונת מצב מורכבת וקונפליקטואלית ביחס למושג הטרדה מינית לכשעצמו וביחס לריבוי המשמעויות של תהליך ההתמסדות שעבר הפרויקט הפמיניסטי למיגור התופעה. בנוסף, חושפים הממצאים את מערכת היחסים הבין-דוריים בתוך הקהילה הפמיניסטית אשר לוקחת חלק במאבק למיגור הטרדה מינית בישראל ובנושא זה תעסוק הרצאתי בכנס ביכורי מגדר. יעל שימשה בעבר חברת הנהלה בעמותת אחת מתוך אחת, ומומחית במחקר איכותני יישומי. כיום, היא מרצה ומתרגלת בתוכנית ללימודי מגדר ועוסקת בעיקר בהוראה ובמחקר אקדמיים.

תאריך עדכון אחרון : 18/09/2022