תואר שלישי במגדר - דוקטורט במגדר

להרשמה                             ליצירת קשר

להרשמה

מטרת המסלול לתואר דוקטורט במגדר היא הקניית ידע נרחב וכלי עבודה ליצירה עצמאית וביקורתית של ידע מדעי חדש, הבאה לידי ביטוי בכתיבת עבודת דוקטורט. המסלול ללימודי דוקטורט מבקש להרחיב את האופק האקדמי בלימודי מגדר על ידי הכשרת מומחיות.ים לפרספקטיבות מגדריות שונות, אשר ישתלבו באקדמיה וגם בעשייה חברתית .

לאחר שנה של לימודי ליבה במגדר, אשר מטרתם ליישר קו ולספק לתלמידות תשתית אקדמית מקיפה בלימודי מגדר, הסטודנט.ית נדרשת לפתח הצעה לעבודת מחקר עצמאית אשר תהיה בעלת תרומה מקורית בתחום.
הצעת המחקר והמחקר יכתבו בליווי מנחה מטעם התכנית ללימודי מגדר. איתור המנחה מתבצע בסיוע היועצת האקדמית של התוכנית. קיימת אפשרות להקמת צוות הנחיה הכולל סגל מאוניברסיטה אחרת.

בפני מועמדות.ים מצטיינות.ים עומדת האפשרות להגיש מועמדות למלגת הנשיא בהתאם ללוחות הזמנים והתקנון של פרויקט מלגות הנשיא.

מטרת תוכנית הדוקטורט היא הקניית ידע נרחב וכלי עבודה ליצירה עצמאית וביקורתית של ידע מדעי חדש, הבאה לידי ביטוי בכתיבת עבודת הדוקטורט.

בפני מועמדות ומועמדים מצטיינים עומדת האפשרות להגיש מועמדות למלגת הנשיא בהתאם ללוחות הזמנים והתקנון של פרויקט מלגות הנשיא. בנוסף למלגות הנשיא ייתכנו מלגות מטעם התוכנית על בסיס מצוינות אקדמית.

תנאי קבלה

1. ממוצע של 90 ומעלה בלימודי התואר השני.

2. ציון תזה של 90 ומעלה.

3. שתי המלצות אקדמיות אשר יישלחו ישירות למשרדי התוכנית.

4. מענה מפורט על שאלון אישי.

5. ריאיון אישי עם היועצת האקדמית לתואר שלישי של התוכנית.

מספר המקומות בתוכנית מוגבל ועל כן הקבלה נעשית על בסיס תחרותי. וועדת הקבלה של התוכנית ללימודי מגדר שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את בעלי הסיכויים הטובים ביותר להצליח בלימודים ולהמליץ על קבלתם בפני בית הספר ללימודים מתקדמים.

עמידה בציוני הסף אינה מבטיחה קבלה אוטומטית!

ההחלטה הסופית על קבלה ללימודי דוקטורט הינה בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים.

תוכנית הלימודים

לימודי התואר השלישי כוללים קורסי השלמה במגדר בשנת הלימודים הראשונה (ראו פירוט להלן) בהתאם לרקע של הסטודנט.ית ולהחלטת ועדת הקבלה של התוכנית. חובה לסיים את לימודי ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה בציון ממוצע של 86 לפחות, או בציון גבוה מכך שיקבע על ידי ועדת הקבלה המחלקתית ו/או בית הספר לתארים מתקדמים. בנוסף לקורסי ההשלמה הנלמדים בשנת הלימודים הראשונה, נדרשים הסטודנטים גם בקורסי בחירה בהיקף של 6 ש"ש (12 נ"ז), אותם ניתן לבחור מתוך היצע הקורסים בתוכנית וכן ממחלקות אחרות באוניברסיטה בכפוף להמלצת המנחה ולאישור התוכנית ללימודי מגדר. השלמת קורסי הבחירה יכולה להיעשות במהלך כל שנות לימודי הדוקטורט, בנוסף על כתיבת הצעת מחקר ודיסרטציה לדוקטורט, וקורסים שבית הספר ללימודים מתקדמים מחייב כמפורט בחוברת פרטי מידע.

השלמות נוספות

סטודנטיות.ים ללא רקע במדעי החברה, יחויבו בהשלמת קורס מבוא לסוציולוגיה בשנת הלימודים הראשונה.

מעבר לשנה ג'

המעבר לשנה ג' והמשך הלימודים בתוכנית מותנים בהגשת הצעת מחקר לדוקטורט עד לסוף שנת הלימודים השנייה לכל המאוחר.

מבנה תוכנית הלימודים

  1. קורסי ליבה - חובה 5 ש"ש (10 נ"ז): מטרתם להקנות ידע וליצור בסיס רחב להבנת מהות הדיון המגדרי בדיסציפלינות השונות ובמפגשים ביניהם. הקורסים עוסקים בנושאים הבאים: מגדר וחברה – מבוא לתיאוריות פמיניסטיות, תרבות ומגדר ודת ומגדר (יהדות ואיסלאם).
  2. קורסי מתודולוגיה 3 ש"ש (6 נ"ז): קורס מתודולוגיה פמיניסטית (הרצאה + תרגיל) בשנה א' וקורס מתקדם במתודולוגיה פמיניסטית (הרצאה + תרגיל) בשנה ב'.
  3. אוריינות אקדמית לתואר שני ושלישי (חובה ללא ניקוד): הקורס מקנה מיומנויות אקדמיות נדרשות ללימודים לתארים מתקדמים, בכללן היכרות עם המאמר האקדמי לסוגיו, קריאה ביקורתית, עבודה עם תיאוריה ויצירת דיון.
  4. הדרכת מחקר לדוקטורט א' ו ב' (חובה ללא ניקוד): ההדרכה מחולקת לשני חלקים כאשר החלק הראשון נלמד בסמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה והחלק השני נלמד פעם בשבועיים לאורך כל שנת הלימודים השנייה. הדרכה זו מקנה את הכלים התיאורטיים והמדעיים הנדרשים לצורך כתיבת הצעת מחקר לדוקטורט וביצוע מחקר אקדמי בהיקף של עבודת דוקטור.
  5. סמינר מחלקתי (חובה ללא ניקוד): מדי שנה מתקיים סמינר מחלקתי משותף לסגל ולסטודנטיות.ים, במסגרתו מתאפשרת היכרות עם מחקרים חדשים ועבודות עדכניות במגוון תחומים. הסמינר המחלקתי הוא חלק מהותי בתוכנית הלימודים וההשתתפות בו היא חובה.
  6.  קורסי בחירה 6 ש"ש (12 נ"ז): קורסי בחירה מתוך היצע הקורסים בתוכנית או באוניברסיטה (בהתאם לנושא המחקר ובכפוף לאישור התוכנית ללימודי מגדר). ניתן ללמוד את קורסי הבחירה במהלך כל שנות לימודי הדוקטורט.

 

לימודי יהדות

על-פי הדרישות הכלליות לתואר שלישי (יש אפשרות לקורסים מקוונים).

 

 

להרשמה                             ליצירת קשר