תואר במגדר - מסלול לתואר שני ללא תיזה

להרשמה                             ליצירת קשר

המסלול מיועד למעוניינות.ים בתואר שני בלימודי מגדר ללא תזה.

תנאי קבלה

הלימודים במסלול ללא תזה פתוחים למי שסיימו תואר ראשון בממוצע של 80 ומעלה בכל תחומי הלימוד.

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים כוללת 20 ש"ש (40 נ"ז) והיא מורכבת מקורסי ליבה, מתודולוגיה, קורסי בחירה, סמינריונים וסמינר מחלקתי.

מבנה תוכנית הלימודים במסלול ב' - עיוני

  1. קורסי ליבה - חובה 4 ש"ש (8 נ"ז): מטרתם להקנות ידע וליצור בסיס רחב להבנת מהות הדיון המגדרי. הקורסים הם: מגדר וחברה – מבוא לתאוריות פמיניסטיות, מגדר ומדינת רווחה ומגדר ודת (יהדות ואיסלאם).
  2. קורס מתודולוגיה 1 ש"ש (2 נ"ז):  קורס מתודולוגיה פמיניסטית המעניק כלים ומזמן התנסות במחקר איכותני פמיניסטי.
  3. קורסי בחירה 11 ש"ש (22 נ"ז): מתוך קורסי הבחירה המוצעים בתוכנית או במחלקות אחרות באוניברסיטה (בכפוף לאישור ראשת התוכנית ללימודי מגדר והמדור לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים).
  4. סמינריונים 4 ש"ש (8 נ"ז): שני סמינריונים מחקריים שנתיים מתוך היצע הסמינריונים בתוכנית או במחלקות אחרות באוניברסיטה (בכפוף לאישור ראשת התוכנית ללימודי מגדר והמדור לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים).
  5. אוריינות אקדמית לתואר שני ושלישי (חובה ללא ניקוד): הקורס מקנה מיומנויות אקדמיות נדרשות ללימודים לתארים מתקדמים, בכללן היכרות עם המאמר האקדמי לסוגיו, קריאה ביקורתית, עבודה עם תיאוריה ויצירת דיון.
  6. סמינר מחלקתי (חובה ללא ניקוד): מדי שנה מתקיים סמינר מחלקתי משותף לסגל ולסטודנטיות.ים, במסגרתו מתאפשרת היכרות עם מחקרים חדשים ועבודות עדכניות במגוון תחומים. הסמינר המחלקתי הוא חלק מהותי בתוכנית הלימודים וההשתתפות בו היא חובה.

השלמות

מי שלא למדו את הקורס "מבוא לסוציולוגיה" במסגרת התואר הראשון יידרשו בהשלמת קורס זה בשנה הראשונה ללימודים.

ידיעת שפות

הלימודים במסלול א' מחייבים עמידה במבחן המיון האוניברסיטאי באנגלית בשנה הראשונה ללימודים. ניתן להיבחן לאחר הגשת המועמדות, עוד לפני תחילת הלימודים.
(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא).

הלימודים במסלול ב' מחייבים עמידה במבחן פנימי באנגלית לתואר שני הנערך ע"י המחלקה.

לימודי יהדות

על-פי הדרישות הכלליות של האוניברסיטה לתואר השני (יש אפשרות לקורסים מקוונים).

הצגת מועמדות

במקביל להרשמה המקוונת ללימודי תואר שני במגדר באוניברסיטת בר-אילן, יש להגיש לוועדת הקבלה של התוכנית את גיליונות הציונים של התואר הראשון, קורות חיים מעודכנים ושאלון למועמד.ת. את טופס השאלון ניתן למצוא באתר התוכנית ללימודי מגדר.

מלגות

בשני המסלולים קיימת אפשרות למלגות סיוע בשכר לימוד מטעם האוניברסיטה. בנוסף, מידי שנה מעניקה התוכנית מספר פרסי הצטיינות בהתבסס על ההישגים האקדמיים של הסטודנטיות.ים.

להרשמה                             ליצירת קשר