ד"ר אורית גן

ד"ר
מרצה
תחום מחקר: 

תחומי מחקר

קורסים

משפט וקולנוע הם שני תחומים שונים, ואולם שניהם משתתפים דומיננטיים בשיח הציבורי ומהווים סוכני תרבות. הדיסציפלינה הבינתחומית והחדשה של משפט וקולנוע עוסקת בהשפעות ההדדיות ובדיאלוג שבין שני התחומים הללו. בקורס נבחן את הממשק שבין המשפט לקולנוע.