מרצה

ד"ר אורית גן

דוא"ל: 
תחום מחקר: 

קורות חיים

תחומי מחקר

  • תיאוריות פמיניסטיות של המשפט
  • משפט וחברה (תרבות וקולנוע)
  • דיני חוזים
  • תיאוריות של דיני חוזים

קורסים

משפט, קולנוע ומגדר; שוויון, משפט ומגדר: דילמות ואתגרים; נשים במשפט.