גב' יעל בר-צדק

גב'
דוא"ל: 
תחום מחקר: 

תחומי מחקר

תחומי עניין ועיסוק אקדמי: מתודולוגיה איכותנית פמיניסטית, אוריינות אקדמית, משפט חברה ומגדר, החוק למניעת הטרדה מינית, שילוב חרדים באקדמיה

קורסים

מתודולוגיות מחקר פמיניסטיות