ד"ר יעל בר-צדק

דוא"ל: 
תחום מחקר: 

תחומי מחקר

תנועות חברתיות פמיניסטיות וקוויריות
יחסים בין-דוריים בתנועות חברתיות
מגדר, משפט, תקשורת וחברה
טמפורליות
הטרדה מינית
מתודולוגיה איכותנית פמיניסטית

קורסים

סוגיות עכשוויות באלימות מינית ומגדרית

נופלות מחוץ לזמן: פרספקטיבות פמיניסטיות על זמן וזמניות

גיוון והכללה בארגונים

מתודולוגיה איכותנית פמיניסטית

אוריינות אקדמית