יעל בר צדק

דוא"ל: 
תחום מחקר: 

קורסים

מתודולוגיות מחקר פמיניסטיות

תחומי מחקר

תחומי עניין ועיסוק אקדמי: מתודולוגיה איכותנית פמיניסטית, אוריינות אקדמית, משפט חברה ומגדר, החוק למניעת הטרדה מינית, שילוב חרדים באקדמיה