אימהות עניות, עובדות סוציאליות ומה שביניהן: תיאור אימהות המטופלות במחלקות לשירותים חברתיים באמצעות ניתוח דוחות סוציאליים

תחום: 
אחר
שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: