תנאים להגשת עבודת דוקטורט

להלן חלק רלוונטי וחיוני מתוך חוברת פרטי המידע, שפורסמה על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים, לרבות הוראות הגשת הצעת המחקר לתואר שלישי, וכן הוראות להגשת הדיסטרציה עצמה.

/files/gender/shared/gender/mgdr_-_mtvk_prty_myd_shl_byhs_llymvdym_mtqdmym.pdf

בהצלחה!