מרצה

ד"ר יאיר אפטר

דוא"ל: 
תחום מחקר: 

תחומי מחקר

  • פניה לקבלת עזרה נפשית מקצועית
  • גבריות ואלימות
  • טיפול נפשי בגברים
  • גברים ורגשות

קורסים

תהליכי ההבניה לגבריות תורמים לעיצוב דפוסים ייחודיים בנפשם ובהתנהגותם של גברים, כולל במעורבותם בתהליכי שינוי נפשיים וחברתיים. במסגרת הקורסים נעסוק בתהליכים החברתיים והפסיכולוגיים המעצבים את נפשם של גברים ויינתנו כלים לקידום שינוי בהתערבות עמם.

  • כלים בהתערבות עם נערים וגברים
  • גברים ושינוי במרחב האישי הבין-אישי והחברתי