חוה ליברמן, בוגרת מסלול מגדר בשטח

חוה ליברמן, דולב, בוגרת מסלול מגדר בשטח

חוה עוסקת בניהול ופיתוח מערכות מחשב במוסד לביטוח לאומי

חוה מובילה מיזם שמטרתו לשפר את תהליך קביעת הזכאות לגמלאות בביטוח הלאומי  לנפגעות פגיעה מינית. כדי לקבל גמלה, על הנפגעת להיבדק בוועדה רפואית. הביטוח הלאומי השכיל לקיים נוהל ולפיו הנפגעות מופנות לוועדות ייעודיות כדי שייבדקו ברגישות ובהתאמה.  המחקר חשף כי בעלי תפקידים בביטוח הלאומי חושבים שנפגעות מטופלות באופן הוגן וראוי, בעוד שנפגעות שהשתתפו בוועדות חוות זאת כפרקטיקה דכאנית שאינה מיטבה איתן בהתאם למצבן וכפי שמצופה ממנה. הנפגעות חוות רגשות של פחד ודאגה לפני קיום הוועדה, וחרדה ולחץ במהלך קיום הוועדה. במקרים רבים, הנשים ניגשות לוועדות שוב ושוב מאחר ולא קיבלו סיוע הולם למצבן הקשה והפרקטיקה הדכאנית משחזרת את עצמה כלפי אותה אישה.

מתודולוגית המחקר היא אתנוגרפיה מוסדית כאשר המוסד הנחקר הנו גם מקום עבודתה של החוקרת. המחקר מתאר דילמות שונות בתחומי הפוליטיקה המוסדית וכן בבחירת הדרך הנכונה לפעולה. שלבי המחקר כללו ראיונות עם בעלי תפקידים בכירים לבחינת הפרקטיקות המוסדיות. בהמשך בוצעו ראיונות עם נפגעות ורכזת במרכז סיוע לנפגעות. ניתוח הראיונות חשף "חורים שחורים" והאיר נושאים שיש צורך לשפרם. בשלב העברת הידע לפעולה בעולם האמיתי התברר כי המפתח לשינוי המהותי נמצא במערכת מחשוב המנהלת את הוועדות של הביטוח הלאומי אשר תוכל להציף את המידע על הפגיעה המינית, ולהפנות את הנפגעות לוועדה הייעודית באופן ממוחשב וללא תלות רק בידע או בנכונות של הגורם האנושי המפנה לוועדה הייעודית.

חוה מספרת:

"התוכנית ללימודי מגדר עבורי היא הגשמת חלום, הרחבת הפרספקטיבה להתבוננות והבנה של תהליכים בחברה, למידה משמעותית, מפגש אישי וקרוב עם נשים וגברים במגוון דעות ואורחות חיים שלא הייתי פוגשת ללא התוכנית ללימודי מגדר, ידע חדש ומרגש להבנה יותר טובה של עצמי ושל הסובבים אותי מקרוב ומרחוק. אני חולמת לעתיד לשלב את תחומי הדעת שלמדתי בתהליכים שונים בתחום המקצועי".