הקמת וועדי הורים במספר ישובים ערביים והקמת ועד הורים ארצי לגילאי לידה עד 3 שנים, במטרה לדרוש פתיחת מעונות יום ציבוריים בחברה הערבי. 

הקמת וועדי הורים במספר ישובים ערביים והקמת ועד הורים ארצי לגילאי לידה עד 3 שנים, במטרה לדרוש פתיחת מעונות יום ציבוריים בחברה הערבי

בהובלת נאדרה עסוס, במקור מחיפה וכיום תושבת יפו, זוכת פרס מאור על אקטיביזם פמיניסטי הפונה לקהילות שונות בחברה הישראלית, לשנת תשפ"א.

המחסור העמוק במעונות יום ציבוריים, לילדים בגילאי לידה עד 3 שנים בחברה הערבית עורר את הצורך בהעלאת מעורבות הורים בישובים שונים, יפו תחילה,  בדבר הדרישה לפתיחת מעונות יום ציבוריים, בפיקוח  ממשלתי.    תחילה נעשתה פניה ליו"ר ועד ההורים הארצי של משרד החינוך בחברה הערבית על מנת להקים בצד הוועד הקיים וועד הורים נוסף לגילאי לידה עד 3 שנים.,  הדבר לא התאפשר עקב שייכותם למשרד החינוך בעוד כשתחום הגילאים לידה עד 3 שנים שייך למשרד הרווחה והשירותים החברתיים. ביפו התחיל פיילוט ובהתאם נוצר קשר עם עמותת "ערוס אלבחר" ביפו ועם פעילים ופעילות בוועדי הורים  של בתי הספר השונים. המטרה היא הפעלת לחץ על מקבלי החלטות בעיריית תל אביב- יפו להקמת מעונות יום, לילדים ערביים גילאי לידה עד 3 שנים. במקביל לפעילות ביפו, נעשתה פניה לנשות קשר מלוד בבקשה לארגן קבוצת נשים פעילות על מנת להקים ועד הורים לגילאי לידה  עד 3 שנים. כשהמטרה היא שוועדים אלו ידרשו ממקבלי  ההחלטות הן במועצות, – בעיריות ובמשרדים הממשלתיים לפתוח מעונות יום בישובים שלהם.

ביפו הוקם וועד לגילאי לידה עד 3 ונבחר שם ולוגו  לוועד:  ليلا " לילא ", שמשמעותו התחלה של יום חדש. בנוסף, הופצה עצומה והוחתמו תושבים  ערבים ויהודים, נוצר קשר ומפגשים עם מקבלי החלטות בעירית תל אביב- יפו ונפתח אתר לוועד היפואי לגיל הרך. -

נאדירה מספרת על התוכנית ללימודי מגדר:

"תחילה אני רוצה לציין  את ההנאה והשמחה  שליוו אותי במהלך הלימודים.  הלימודים בתוכנית הם לימודים משמעותיים ובעלי השפעה ניכרת על נקודות המבט בתחום החברתי – האישי – והמגדרי. ממליצה  לפתוח קורסים מהתוכנית ללימודי מגדר לכלל הסטודנטים בתואר הראשון. לעתיד, אני חולמת על גיוס מתנדבים והקמת קהילות מקומיות  בישובים שונים בקרב החברה הערבית במטרה לקדם את עניין הגיל הרך בכלל וגילאי לידה עד 3 בפרט., והעלאת מודעות ההורים לגבי חשיבות התחום וקידומו".