נייר עמדה: ביטול הועדה להפסקת הריון לנשים נשואות מעל גיל 40, דנה בין יהודה

נייר עמדה: ביטול הועדה להפסקת הריון לנשים נשואות מעל גיל 40, דנה בין יהודה

דנה מספרת על הפרויקט:

במסגרת לימודי משפטיים לתואר ראשון, נחשפתי לתוכן החוק המציג עמדה ברורה וחד משמעית בעניין הפסקות הריון. עלו בי תהיות, היכן זכותה של האישה להביע את דעתה מתוקף חוק יסוד "כבוד האדם וחירותו". שהרי אחד מזכויות היסוד של האדם הגנה מרבית על האנטומיה הגופנית שלו. זכותה של האישה להפלה נגזרת בראש ובראשונה מזכותה על גופה. מנגד, ההלכה היהודית לא מאשרת הפלה אחרי השבוע ה –6 רק במקרה של הצלת חיי האישה.  

הפסקות הריון מופיע בחוק העונשין – 1977, מתבצעות רק לאחר אישורי "הועדה להפסקת הריון", הפסקת הריון הנעשית ביודעין הינה פעולה אסורה, אלא אם אושרה מראש על ידי ועדה שהוסמכה לכך..". הוועדה רשאית לאשר או לדחות על סמך קריטריונים צרים ומוגבלים. סעיף מסמיך בחוק סעיף 5 (סעיף סוציאלי) אשר אישר הפסקת הריון גם במקרה שעלול לגרום נזק לאישה או לילדיה מחמת תנאים משפחתיים או חברתיים בוטל בשנת 1979, כחלק מההסכם הקואליציוני בין הליכוד לבין המפלגות החרדיות.

בשיח הציבורי נושא ההפלות מושתק ונסוב סביב שאלת אינטרס לאומי, ולא על שאלת זכות הפרט. במדיה התקשורתית אין התייחסות לשיח הציבורי בנושא הפלות מלאכותיות וכן לחוויות של נשים בתהליך ביצוע הפלה. נשים כישות עצמאית אינן נתפסות כחלק מתהליך ההפלה או ככלי לנשיאת עוברים. ילודה היא סוג של מאבק הישרדות ולא החלטה של האישה. לא מדובר בנרטיב ששולט באופן מוחלט. בעוד שבמדינות אירופה הפסקות הריון הן עניין הנתון לבחירת האישה בשליש הראשון להריון.

בנקודה זו התהווה הרעיון לפרויקט. ביטול הוועדה להפסקת הריון לנשים נשואות מעל גיל 40.  הסמכה בחוק יאפשר לנשים לבצע הפלה על פי בחירתן והחלטתן החופשית, עד השבוע ה -13 להריון ללא התערבות ממשלתית. יש לאמץ את הנורמה כמו במדינות אירופה.

בנייר עמדה אציג את הנקודות הבאות:  

  1. להכיר בזכותה של האישה על גופה
  2. הפסקת הריון – באישור רופא משפחה בלבד.
  3. ביטול הועדה להפסקת הריון לנשים מעל גיל 40
  4. הוספה לסל התרופות - ביצוע הפסקת הריון.

 

היוזמות ותהליך קידום הפרויקט לא התקדם בהתאם לצפיות שלי בשל מספר קשיים:

מבחינה דתית – שיתוף של הפרויקט עם החברה דתית אליה אני משתייכת יצר הדים מאוד שלילים ושיח לא מכבד.

מבחינה בריאותית: התפשטות נגיף הקורונה שיצר קושי לערוך פגישות אישיות עם גורמי חוץ וחברי כנסת. פניתי למספר העוסקות ומקדמות נושאים אלו במיילים ובשיחות טלפון – נקבעה ישיבה אך נדחתה בנימוס. הועבר נייר העמדה לעמותת דלת פתוחה. טרם נתקבלה תגובתם לנייר העמדה.

חוסר יציבות מדינית – התעסקות של חברי הכנסת בבחירות במהלך השנתיים האחרונות קושי להגיע לפגישה אישית עם חברות כנסת – אורלי אבוקסיס, קרן ברק וסירוב בנימוס של חברי הכנסת בשלב זה לקידום נייר העמדה.

 

התוכנית ללימודי מגדר היוותה עבורי נקודות אור ושינוי חשיבה הן בפן האישי והן בפן החברתי. הצגת הנתונים והחומר הנלמד תוך נתינת מקום לשיח האישי וקבלת האחר סייעה לי להסתכל אחרת על האחר כשלם להיחשף למגוון רחב של נשים מכל המגזרים. השיח הפתוח אפשר לי להביע טוב יותר את עצמי ולא לחשוש לקבל את עצמי כמו שאני ללא תירוצים. אין ספק שאני אדם שונה ממה שנכנסתי. במסגרת התוכנית הבנתי כמה כוח יש לקבוצה, חלומות יכולים להתגשם גם אם מדובר בדרך ארוכה ובצעדים קטנים. החלום שלי הוא ליצור סדנאות צמיחה והעצמה נשית לסטודנטיות מהמגזר החרדי שנכנסות לשוק העבודה בפעם הראשונה ולא מכירות היטב את העולם המעורב.