סדנאות לנערות: מיניות וגוף בחברה הבדואית, אלין אלקרינאוי

סדנאות לנערות: מיניות וגוף בחברה הבדואית, אלין אלקרינאוי

אלין מספרת על הפרויקט:

הפרויקט שלי הוא העברת סדנה בקרב נערות מהחברה הבדואית, שבמרכזה הנושא של העלאת המודעות על המיניות, הגוף, וההשלכות הפסיכולוגית והחברתיות של נושא זה. המטרה שלי בפרויקט היא לעלות את המודעות בקרב נערות בחברה הבדואית לנושא המיניות והגוף, לתקיפות מיניות, איך להתנהג במידה ומישהי נפגעה ולאן ניתן לפנות. הצורך בהעלאת נושא זה בשטח זוהה אצלי לפני שנים. גם אני חוויתי את הקושי כאשר לא קיבלתי ידע על מיניות וגוף. הנושא היה ונשאר כטאבו ועל כן הרגשתי צורך בהעלאת המודעות בקרב הנערות.

העברתי הסדנה למספר נערות שמגיעות ממקומות שונים בנגב, וזאת על מנת להעביר את המידע לכמה שיותר נערות בתקווה שאותן נערות שקיבלו את המידע יעבירו אותה האלה לסביבה הטבעית. יחד עם זאת, סדנה זו לא מספיקה על מנת להעביר את הידע באופן יותר רחב בנגב. אני סבורה כי יש להעביר סדנה זו בבתי ספר ולעוד נערות באופן מתמשך ורציף במשך השנים. כמו כן אני סבורה כי יש להקים מרכז סיוע לנשים ולנערות ערביות מהנגב נפגעות תקיפה מינית שמובנה בהתאם לכללי התרבות והחברה שיכלול מתנדבות אשר ימשכו בעשייה ובהעלאת המודעות בקרב הנערות.

אני רואה לנכון להשקיע את המאמצים הנדרשים על מנת לגייס מתנדבות מתאימות שלא תרתענה מלקחת חלק בנושא שכולו טאבו חברתי. יש לעמוד על טיבן של המתנדבות על מנת לשמר את אפשרויות ההמשך שלהן בהפעלתו של הקו החם. יש לתחזקן באופן שוטף כך שייחשפו לתכנים חדשים ומעשירים כל העת, כל זאת במטרה לרתום אותן לעשייה מתמדת בתוך הפרויקט.

יש להביא ליצירת הרמוניה ומעגל מלא ותומך של חזון הדוגל ב"נשים ערביות מקדמות נשים ערביות". על כן, צריך לתכנן יצירתם של מרחבים משותפים לביצוע משימה זו  כולל שאלת גיוס הכספים.  לדעתי, יש לבקש את חיזוקו ועידודו של הפרויקט ושמירה על יכולות ההתקדמות שלו, לשם כך אבקש להביא להקמתה של ועדת היגוי שתכלול גוף מקצועי המורכב מנשים מקומיות מחד גיסא  ומאידך גיסא נשים בעלות ידע מקצועי נדרש, בעלות אג'נדה פמיניסטית ורגישות תרבותית לעולמן של הנערות החיות בשוליים החברתיים. כמו כן אותן מתנדבות במרכז הן יפעלו בהעברת הסדנאות במרחבים השונים באופן רציף על מנת שהידע יגיע לכלל הנערות לאורך כל השנים.

התוכנית ללימודי מגדר אפשרה לי להתבונן אחרת באופן בו החברה מגדירה אותנו ובאופן בו אנו מגדירים את עצמנו בהתאם לצוויה המגדריים והמיניים המסוימים. כמו כן הלימודים נתנו לי להבין עד כמה התרבות מעצבת את התבוננות שלנו כנשים. חזון שהייתי רוצה לראות שמתממש בעתיד הינו עצמאותן של כל הנשים הבדואיות ושחרורן מהמסורת הפטריארכית.

 

אלין אלקרינאוי, מתגוררת במיתר ובמקור מרהט. עורכת דין שעוסקת בתחום הפלילי ובתחום הנוער. מלווה נערים ונערות בהליכי נזקקות וגם נפגעי עבירה, ובנוסף אקטיביסטית פעילה בחברה הבדואית.