"סוף לאלימות נגד נשים" – ישראל מצטרפת לאמנת איסטנבול, לאה גפנג'ר-לוי

"סוף לאלימות נגד נשים" – ישראל מצטרפת לאמנת איסטנבול, לאה גפנג'ר-לוי

לאה מספרת על הפרויקט:

בשיתוף פעולה עם מרכז רקמן לקידום מעמד האישה, יצאנו להגן על נשים ישראליות מפני אלימות מגדרית ולהביא את מדינת ישראל לרמה של הסטנדרטים הבינלאומיים בנושא של אלימות מגדרית. מטרה זו תושג על ידי קידום הצטרפותה של מדינת ישראל לאמנה למניעה באלימות כלפי נשים ואלימות במשפחה ("אמנת איסטנבול") באמצעות שיח עם מקבלי החלטות, ארגונים חברתיים נוספים והחברה הישראלית שמעלה מודעות על האמנה.

אמנת איסטנבול הינה אמנה של מועצת אירופה. היא האמנה הבינלאומית מרחיקת-הלכת מכולן בגישתה להפרה בוטה זו של זכויות האדם. האמנה שמה לה למטרה אפס סובלנות לאלימות זו ומהווה צעד משמעותי להפיכת אירופה ושכונותיה למקום בטוח יותר. היא מחולקת לארבעה פרקים עיקריים: מניעה, הגנה, תביעה וניטור (מנגנוני פיקוח). האמנה הפכה לסטנדרט הבינלאומי המקובל כיום, "best practice", בתחום אלימות במשפחה.

הפרויקט הצליח בהעלאת מודעות על קיומה של אמנת איסטנבול בקרב מקבלי החלטות, ארגונים חברתיים והציבור באמצעות פגישות ושיחות, הופעות בתקשורת, הפצה של חומרים על האמנה וקמפיין אינטרנטי (לדוגמה יש 1,436 צפיות בערך שהעלנו לוויקיפדיה עד כה). המצב הפוליטי (ממשלת מעבר, אי אישור התקציב ועוד) הקשו על צעדים ממשים בקידום האמנה מול הדרג הפוליטי והמקצועי.

השלב הבא של הפרויקט הוא ליצור קואליציה של ארגונים ואנשי מקצוע לקדם, ביחד, את אמנת איסטנבול וברגע שתקום ממשלה, להיכנס לסבב אינטנסיבי של פגישות ודיונים על האמנה.