פרויקט גבריות בישראל

פרויקט "גבריות בישראל" מאת קרן היינריך בל, מבקש לעסוק בשאלות הנוגעות להבניות של גבריות ישראלית, ולחקור מה מתרחש כאשר פרקטיקות של הסללה מגדרית פוגשות את הבנים שלנו בבית ובבית הספר? מה השפעת השירות הצבאי על זהות הגברים בישראל? ומה המאפיינים של גבריות בחברה הערבית והחרדית?

פמיניזם ודמוקרטיה מגדרית הם מעמודי התווך בעבודתה של קרן היינריך בל. לאחר שנים של עבודה מאומצת לקידום זכויות נשים, שוויון לכל המגדרים וצדק מגדרי בישראל, בפרויקט זה הזרקור מופנה לשאלות הנוגעות להבניות של גבריות בישראל.

הפרויקט מבקש לחקור מה מתרחש כאשר פרקטיקות של הסללה מגדרית פוגשות את הבנים שלנו בבית ובבית הספר? מה השפעת השירות הצבאי על זהות הגברים בישראל? ומה המאפיינים של גבריות בחברה הערבית והחרדית?

עשרה מרואיינים ומרואיינות – חוקרות וחוקרים, פעילים ופעילות, אנשי ונשות חינוך ועוד – דנים בסוגיות אלה ונוספות ומשרטטים פסיפס של גבריות בישראל בחמישה סרטונים קצרים. בין המשתתפות והמשתתפים – פרופ' אורנה ששון-לוי, פרופ' דני קפלן, ד"ר אור ענבי, ד"ר ירון שוורץ, טלי פרקש, יותם קונסטנטיני, יוסי צברי ועוד. בנוסף לסרטונים, הפרויקט כולל מאמר המציג ניתוח של סקר דעת קהל.   

החומרים זמינים לשימוש, ומטרתם לקדם שיח עשיר ורב ממדי בנושא דמוקרטיה מגדרית בישראל.

למידע נוסף וצפייה בסרטונים