אולפת חיידר

אולפת חיידר, חיפה, בוגרת מסלול מגדר בשטח

מובילה מסעות אתגר בטבע, אקטיביסטית בנושא חיים משותפים.

במהלך לימודיה הובילה אולפת את הפרויקט "נשים מנווטות בשטח" אשר מטרתו לפתח דיון ביקורתי על השיח האזרחי/חברתי לגבי תפקידה, מיקומה, אפשרויות התנועה, ועמדותיה של האישה במרחב  הציבורי. זאת דרך פעילות אתגר בשטח, ועל מנת  לעורר בקרב הנשים עצמן את העניין והסקרנות לצאת למרחב הציבורי, להתמודד בסוגיות אקטואליות ובהיבטים שונים של מערכת יחסי הגומלין שבין יהודים וערבים אזרחי ישראל, לפתח ולהקנות מיומנויות של מנהיגות,  ליצור במשותף כלים להעברת המסר של קיום משותף, דמוקרטיה ופלורליזם. כל זאת מתוך אמונה שמפגש בין נשים יהודיות וערביות בישראל ישנה את חוקי המפגש החברתי ומכאן את הסדר הציבורי .