הרשמה לתואר שני

יש לבצע הרשמה לאוניברסיטה בקישור המצורף

כמו כן, יש למלא את הטפסים הנדרשים לשם הרשמה למסלול הנבחר בתוכנית ללימודי מגדר:

הרשמה למסלול המחקרי: 

שאלון למועמד.ת למסלול מחקרי

טופס המלצה למועמד.ת למסלול מחקרי

 

הרשמה למגמת מגדר בשטח:

שאלון למועמד.ת למגמת מגדר בשטח

טופס המלצה למועמד.ת למגמת מגדר בשטח

קישור להעלאת קבצים להרשמה

 

תשובות בעניין הקבלה יישלחו בדוא"ל.

לפרטים נוספים בנוגע למסלולים השונים לתואר שני ולתנאי הקבלה