הרשמה לתואר שני (לכל המסלולים)

יש למלא את הטפסים הנדרשים לשם הרשמה למסלול הנבחר בתוכנית ללימודי מגדר:

הרשמה למסלול המחקרי: 

שאלון למועמד.ת למסלול מחקרי

טופס המלצה למועמד.ת למסלול מחקרי

את הקבצים יש לשלוח לכתובת Gender.Studies@biu.ac.il וגם leviher@biu.ac.il

 

הרשמה למסלול ללא תיזה:

 שאלון למועמד.ת למסלול ללא תיזה 

את הקבצים יש לשלוח לכתובת Gender.Studies@biu.ac.il

 

הרשמה למסלול ללא תיזה במגמת מגדר בשטח:

שאלון למועמד.ת למגמת מגדר בשטח

טופס המלצה למועמד.ת למלגה במגמת מגדר בשטח (מיועד רק למגישות מועמדות למלגה)

את הקבצים יש לשלוח לכתובת Gender.Studies@biu.ac.il

 

הרשמה למסלול להשלמת תיזה:

שאלון למועמד.ת למסלול להשלמת תיזה 

טופס המלצה למועמד.ת למסלול להשלמת תיזה

את הקבצים יש לשלוח לכתובת Gender.Studies@biu.ac.il

 

לאחר קבלת אישור מהתוכנית, יש לבצע הרשמה לאוניברסיטה בקישור המצורף

לפרטים נוספים בנוגע למסלולים השונים לתואר שני ולתנאי הקבלה