מלגת לימודים - מגמת מגדר בשטח

התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן מציעה בשנת הלימודים תשפ"ד מלגות לימודים מיוחדות לאקטיביסטיות מהחברה החרדית / ערבית / מקהילת יוצאי אתיופיה בישראל - המלגה מיועדת לנשים בלבד

אקטיביסטיות מהחברה החרדית 

אקטיביסטיות מקהילת יוצאות אתיופיה

אקטיביסטיות מהחברה הערבית-פלסטינית

מגמת "מגדר בשטח" היא מגמה ייחודית לתואר שני עם פרקטיקום (במקום תזה) המיועדת לפעילות ולפעילי שטח בתחום המגדר. המגמה מציעה הזדמנות ייחודית לשלב תאוריות בתחום המגדר עם הכשרה מעשית וכן פעילות בשטח. הלימודים מתקיימים במתכונת של יום לימודים מלא בשבוע: יום לימודים מלא – בשנה א' בימי שלישי בשעות 19:30-08:00, ובשנה ב' בימי רביעי בשעות 19:30-08:00. 


התוכנית שמחה להציע מלגות שכר לימוד מלאות, למועמדות מובילות שיתחילו את לימודיהן בשנת הלימודים תשפ"ד (אוקטובר 2023). המועמדות ייבחרו על בסיס הישגים לימודיים ועל בסיס פעילותן בשדה הפמיניסטי ותרומתן לחברה.

קריטריונים להגשת מועמדות למלגה: