תקציר: 
עו"ד אינסאף אבו שאראב, בוגרת מגמת מגדר בשטח.