תקציר: 
רחלי הרטל, מנהלת מדיניות ופרויקטים, ארגון פנימה