תקציר: 
למדה במסלול תואר שני משולב לדוקטורט. עפרה מספרת על עבודת המחקר שלה: "עבודת המחקר שלי עסקה ביחסים בין אחיות (sisters). עניין אותי להתמקד ולתת במה למערכת היחסים האחאית המשמעותית על פני מהלך החיים, מערכת אשר נזנחה מעט בדיסציפלינות הפסיכולוגית והסוציולוגית, לטובת מערכת היחסים ההיררכית שבין ההורים לילדים. במחקר ראיינתי נשים שגדלו כחלק מקבוצת אחיות, משפחות עם אחיות בלבד (ללא אחים), שלוש אחיות ומעלה. בחנתי את ההיבטים הרגשיים של קבוצת האחיות, את המקום אותו הן ממלאות בחייהן האחת של האחרת על פני תקופות החיים ואת תפיסותיהן ביחס לאחאות. בין היתר, למדתי על המקום והכוח שמייצרת הקבוצה מול המשפחה ובמרחב הציבורי, על המודל העממי־תרבותי שקיים בתפיסות ובייצוג של האחיות ועל היבטים של גוף ומיניות נשית שנכללים (ונעדרים) מהשיח בין האחיות. אני באה מרקע אקדמי ומקצועי שונה למדי מתחום מחקר הדוקטורט שלי. למדתי תואר ראשון ושני במשפטים בשילוב עם מנהל עסקים, סוציולוגיה ומדע המדינה. אני מרצה שנים רבות באוניברסיטה הפתוחה בקורסים משפטיים וכן מנהלת בעשור האחרון יחידה פדגוגית שעוסקת בשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק ובפיתוח קורסים מקוונים, באוניברסיטה הפתוחה. התוכנית ללימודי מגדר עבורי היא פרספקטיבה חדשה, למעשה כזו שהדהדה אצלי כל חיי, אך הפעם ממקום מוגדר ומובנה. התוכנית סיפקה לי ידע ומבט נוסף על כלל תחומי החיים והמחקר. הכרתי בתוכנית נשים מדהימות כל אחת מתחום או מרקע אחר אבל עם הבנה משותפת לגבי חוויות החיים שלנו כנשים והצורך להביען, להשמיע ולשנות את מערך הכוחות החברתי, התרבותי על מנת לאפשר שיח ותפיסות מגוונות יותר מהקיים. אני חולמת לעתיד להפוך את העולם הזה למעט יותר מכיל ומקבל וקצת פחות היררכי ונחרץ, לטובת בתי ובני.