ד"ר תאיר קרזי-פרסלר

דוא"ל: 
תחום מחקר: 

תחומי מחקר

מגדר, מיניות, מעמד ואתניות בארגונים, תיאוריות פמיניסטיות, מתודולוגיות פמיניסטיות

קורסים

מבוא לסוציולוגיה

מבוא לסוציולוגיה של מגדר בארגונים

קריאה מתקדמת בסוציולוגיה של מגדר בארגונים

מגדר וחברה (סמסטר ב')

מתודולוגיות פמיניסטיות 

רכזת הסמינר המחלקתי