תקציר: 
מה באמת קורה בשיעורי חינוך גופני המתקיימים בבית הספר? מה לומדות בהם התלמידות על הסדר של המגדר, על הגוף הנשי, על עצמן ועל מקומן בחברה? באיזה אופנים הם מאפשרים (או מונעים) הקשבה של תלמידות לגופן? מה המשמעות של הגוף הנשי, במיוחד השדיים והווסת, בשיעורים אלה? הספר לדעת מתוך הגוף דן בשאלות אלו ואחרות ומציע פרספקטיבה פמיניסטית ממוקדת גוף לבחינת החינוך הגופני. ד"ר אורנית רמתי דביר עוסקת במחקר יישומי ובאקטיביזם בתחומי טכנולוגיה, מגדר וחברה. היא חברת סגל במכללה האקדמית בוינגייט ומקדמת את הפרספקטיבה הפמיניסטית בהכשרת מורות ומורים לעתיד. * הספר מבוסס על עבודת דוקטורט שנכתבה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, בהנחיית פרופ' אורלי בינימין.