מערכת מידע אישי

גישה למערכת המידע האישי בה תוכלו לראות לאילו קורסים אתן רשומות, מועדי בחינות, ציונים ועוד.

 

https://stuad.biu.ac.il/node/3591