ד"ר ענת הרבסט-דבי

ד"ר
מרצה בכירה
דוא"ל: 
תחום מחקר: 

קורות חיים

ד"ר ענת הרבסט-דבי הינה חברת סגל בכיר בתכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן. מתמחה במספר תחומי מחקר: היבטים מגדריים של מדיניות הרווחה; היבטים מגדריים של מערכת הביטחון הסוציאלי; משפחות בתהליכי שינוי; פנסיה; תעסוקת מתבגרות.ים, אימהוּת וגירושין ואי-שוויון.

עבודתה המדעית התמקדה בבחינת ההיבטים המגדריים של חקיקת רווחה ביחס למשפחות חד-הוריות. תחום נוסף בו עסקה הוא תכניות מ'רווחה לעבודה' ותעסוקת אימהות. אוכלוסיית היעד של התכנית אותה בחנה, היא אימהות מקבוצות פגיעוֹת מבחינה כלכלית-חברתית, שרובן היו מצויות תקופות ממושכות מחוץ לשוק העבודה בשכר, או שמעולם לא השתלבו בו או השתלבו באופן חלקי ולא קבוע. על מחקר זה זכתה במימון של מספר קרנות מחקר.

פרויקט מחקרי נוסף הינו שינויים משפחתיים, גירושין ואי-שוויון. בעבודה זו שילבה את בחינת ההיבטים המרכזיים של אי-שוויון חברתי: ההיבט המעמדי – בין משקי הבית, וההיבט המגדרי – בתוך משקי הבית והשפעותיהם על המשפחה. על מחקר זה זכתה במימון של מספר קרנות מחקר. מחקר נוסף עליו היא שוקדת בימים אלו הוא תעסוקת מתבגרות.ים וההקשרים של תעסוקה זו לשינויים משפחתיים ולאי שוויון. על פרויקט זה זכתה במענק הIsrael Science Foundation-. פרויקט מחקרי עליו היא עובדת בימים אלו עוסק בהיבטים מגדריים של זכויות פנסיוניות, עליו זכתה במענק אימפקט לחקר הזיקנה והגילנות: היבטים חברתיים ופסיכולוגיים.

מענקי מחקר ב-5 השנים האחרונות

 

 

מענק מרכז אימפקט בתחום הזיקנה והגילנות, מיגדוּר הפנסיה, אוניברסיטת בר אילן: ניתוח רב-ממדי

2020

ISF (Israeli Science Foundation), with Amit Kaplan. Parental divorce or loss, adolescent employment, and later life outcomes.

2019

The Humanities and Social Sciences Fund Conference. Vulnerabilities in old age: Aspects of social and economic security, pension reforms and Long Term Care.

2019

מענק רקטור – אוניברסיטת בר אילן לקבוצת מחקר בינתחומית. משפחות בתהליכי שינוי.

2019

מענק מחקר, אי-שוויון ושינויים משפחתיים, מרשות המחקר המכללה האקדמית תל-אביב-יפו.

2017

 

פרסים:

2017 – מרצה מצטיינת באוניברסיטת בר אילן (שנת תשע"ז).

 

 

תחומי מחקר

תחומי מחקר מרכזיים:

מגדר ומדיניות רווחה;

היבטים מגדריים של מערכת הביטחון הסוציאלי;

משפחה ואי-שוויון;

אִימהוּת;

אי-שוויון וגירושין;

פנסיה;

תעסוקת מתבגרות.ים.

פירסומים

 

Herbst-Debby, A. Majadly, B. & Barzilai-Lumbroso, R. (Forthcoming). Journey to liberation:
Israeli-Palestinian women living in Tel Aviv-Jaffa
. Ethnic and Racial Studies.

Herbst-Debby, A (Forthcoming). (De)Legitimization of Single Mothers’ Welfare Rights: United States, Britain and Israel. Journal of European Social Policy.

 

Herbst-Debby, A., Endeweld, M., & Kaplan, A. (2021). Differentiated routes to vulnerability: Marital status, children, gender and poverty. Advances in Life Course Research, 100418.‏

 

Endeweld, M., Herbst-Debby, A., & Kaplan, A. (2021). Do the Privileged Always Win? Economic Consequences of Divorce by Income and Gender Groups. Social Indicators Research, 1-24.‏

 

Meler, T., Herbst-Debby, A., & Sabbah Karkabi, M. (2021). Economic Abuse of Palestinian Mothers in Israel: The Case of Participants in a Welfare-to-Work Program. Violence Against Women, 10778012211024276.

 

Herbst-Debby Anat, Amit Kaplan and Miri Endeweld (Forthcoming). Economic Resources After Divorce: Family Income and Housing in the Wake of Welfare Reform. In: Mary Daly, Birgit Pfau-Effinger, Neil Gilbert and Douglas Besharov (Eds.). International Handbook of Family Policy:  A Life-Course Perspective. Oxford.

 

Herbst-Debby, A., Karkabi-Sabbah, M. & Meler, T. (2020). Palestinian mothers in Israel: Can a welfare-to-work program enhance their social capital? Current Sociology. 0011392120927745.‏

 

Herbst-Debby Anat & Orly Benjamin (2020). Changing gendered moral rationalities among Israeli welfare-to-work participants. Community, Work and  Family. 23(1), 44-61.

 

Kaplan, A., Endeweld, M., & Herbst-Debby, A. (2020). The More the Merrier? The Effect of Children on Divorce in a Pronatalist Society. In Divorce in Europe (pp. 123-143). Springer, Cham.‏

 

Herbst-Debby Anat (2019). The Economically Responsible Single Mom who Sees to her Future: Welfare-to-Work Programs and Pension Savings. Journal of Social Policy. 48(3), 489–510. 

Herbst-Debby Anat. (2019). The ‘Proper and moral’ single mother and ‘welfare to work’. Social Security, 107, 79-108 (Hebrew).

Herbst-Debby Anat, Tal Meler & Maha Karkabi Sabbah. (2019). ‘Deserving’ and ‘responsible’ motherhood: Palestinian motherhood in Israel and welfare-to-work programs. Welfare & Society39(1), 49-77 (Hebrew).

Herbst-Debby Anat & Sylvie Foigel-Bijoui (2019). Building spaces of care, compassion, and Westernization: Maternalism and the establishment of the social work profession in the Yishuv in Palestine, 1912-1948. In: John Gal & Roni Holler (Eds.), Not Charity but Justice: Chapters in the Development of Social Work in Israel. Ben Gurion University of the Negev, 124-151 (Hebrew).

Herbst-Debby Anat (2018). Doing Good Motherhood: Creating Their own Responsible Single Mother Model. Women’s Studies International Forum69, 151-158.

Herbst-Debby Anat & Orly Benjamin (2018). Low-income mothers in an Israeli welfare-to-work program: Symbolic violence and its limitations. International Sociology. 33(1): 45-63.

Herbst-Debby Anat & Amit Kaplan (2018). Love in Times of Crisis: Gendered Aspects of Education, Employment, and Divorce. Megamot53, 107-136 (Hebrew).

Herbst-Debby Anat & Amit Kaplan (2018). Fragile Autonomy: The Implications of Divorce on Mothers’ Earnings Following Welfare Policy Changes. Social Security103, 113-135 (Hebrew).

Kaplan Amit & Anat Herbst-Debby (2018). Fragile Employment, Liquid Love: Employment Instability and Divorce in Israel. Population and Policy Review. 37(1): 1-31.

Kaplan Amit & Anat Herbst-Debby. (2017). Mixed-ethnicity Marriages and Marital Dissolution in Israel. The Journal of Israeli History36(2), 291–312. doi.org/10.1080/13531042.2018.1549833

Herbst Anat & Orly Benjamin (2016). Between activation and supporting women: Alternative operation of welfare-to-work programs. Social Policy and Administration. 50(5): 501–519.

Herbst Anat & Amit Kaplan (2016). Mothers’ post-divorce earnings in the context of welfare policy change. International Journal of Social Welfare25(3):  222–234.

Kaplan Amit & Anat Herbst (2015) Stratified patterns of divorce: Earnings, education and gender. Demographic Research. 32: 949-982.

Herbst Anat (2013). Welfare Mom as Warrior Mom: Discourse in the 2003 Single Mothers' Protest in Israel. Journal of Social Policy42(1) 129-145.

 Herbst Anat (2013). The Legitimacy of Single Mothers in Israel Examined through Five Circles of Discourse. Israel Studies Review. 28(2): 228-246. 

Herbst Anat (2012).  Discourse of need: The case of Child Support (Payment Assurance). Women's Studies International Forum. 35 (4) 214-222.

Herbst Anat & Orly Benjamin (2012).  It was a Zionist act: Nationalism, Citizenship and Welfare Policy in Israeli Feminist Mobilization. Women's Studies International Forum 35 29–37.

Herbst Anat & Yonatan Gez (2012). From "Crime of Passion" to "Love Does Not Kill": The Murder of Einav Rogel and the Role of Women's Organizations in the Construction of Violence against Women in Israel. Israel Studies. 17(2) 129-155. 

Herbst Anat (2011). This is the State Defending the Woman & Offspring Abandoned and Neglected by the Husband-Father. Studies of the Re-emerging State, 651-681 (Hebrew).

Herbst Anat (2010). The National Motherly Discourse versus the Leeching Discourse: The Protest of the Single Mothers, 2003. In: Chana Katz & Erez Tzfadia (Eds.), Abandoning State, Supervising State: Social Policy in Israel, 1985-2008 (pp. 211-231). The Western Negev: Sapir Academic College (Hebrew).

Herbst Anat (2009) “We Support the Single Parent Families Law, Poor Things”: A Review of the Single Parents Law. Social Security, 80: 25-58 (Hebrew).

Published also in: Zeev Rosenhek, Ed. (2011). Welfare State: Citizenship, Rights and Division of Resources: A course reader. Ra’anana: Open University, pp. 123-156. Ruth Ben Israel, Ed. (2011). Social Security: A course reader. Ra’anana: Open University. pp. 722-734.

Swirski Shlomo, Vered Kraus, Eti Konor-Atias and Anat Herbst (2007). Single Mothers in Israel. In: Matat Adar Bonis (Ed.), Families: A Sociological and Anthropological Perspective (pp. 208-237). Ra’anana: Open University (Hebrew).

 

 

קורסים

קורסים:

מגדר ומדינת רווחה

סדנה – כתיבת נייר מדיניות

סמינריון – משפחה מפרספקטיבה עכשווית

הילדים הם כל חיי – אימהוּת בעיניהן של אימהות עניות

סוגיות במגדר, אוטונומיה, זכויות וחרות