מרצה בכירה

ד"ר ענת הרבסט-דבי

דוא"ל: 
תחום מחקר: 

קורות חיים

ד"ר ענת הרבסט-דבי הינה חברת סגל בכיר בתכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן. מתמחה במספר תחומי מחקר: היבטים מגדריים של מדיניות הרווחה; היבטים מגדריים של מערכת הביטחון הסוציאלי; משפחות בתהליכי שינוי; פנסיה; תעסוקת מתבגרות.ים, אימהוּת וגירושין ואי-שוויון.

עבודתה המדעית התמקדה בבחינת ההיבטים המגדריים של חקיקת רווחה ביחס למשפחות חד-הוריות. תחום נוסף בו עסקה הוא תכניות מ'רווחה לעבודה' ותעסוקת אימהות. אוכלוסיית היעד של התכנית אותה בחנה, היא אימהות מקבוצות פגיעוֹת מבחינה כלכלית-חברתית, שרובן היו מצויות תקופות ממושכות מחוץ לשוק העבודה בשכר, או שמעולם לא השתלבו בו או השתלבו באופן חלקי ולא קבוע. על מחקר זה זכתה במימון של מספר קרנות מחקר.

פרויקט מחקרי נוסף הינו שינויים משפחתיים, גירושין ואי-שוויון. בעבודה זו שילבה את בחינת ההיבטים המרכזיים של אי-שוויון חברתי: ההיבט המעמדי – בין משקי הבית, וההיבט המגדרי – בתוך משקי הבית והשפעותיהם על המשפחה. על מחקר זה זכתה במימון של מספר קרנות מחקר. מחקר נוסף עליו היא שוקדת בימים אלו הוא תעסוקת מתבגרות.ים וההקשרים של תעסוקה זו לשינויים משפחתיים ולאי שוויון. על פרויקט זה זכתה במענק הIsrael Science Foundation-. פרויקט מחקרי עליו היא עובדת בימים אלו עוסק בהיבטים מגדריים של זכויות פנסיוניות, עליו זכתה במענק אימפקט לחקר הזיקנה והגילנות: היבטים חברתיים ופסיכולוגיים.

מענקי מחקר ב-5 השנים האחרונות

 

 

מענק מרכז אימפקט בתחום הזיקנה והגילנות, מיגדוּר הפנסיה, אוניברסיטת בר אילן: ניתוח רב-ממדי

2020

ISF (Israeli Science Foundation), with Amit Kaplan. Parental divorce or loss, adolescent employment, and later life outcomes.

2019

The Humanities and Social Sciences Fund Conference. Vulnerabilities in old age: Aspects of social and economic security, pension reforms and Long Term Care.

2019

מענק רקטור – אוניברסיטת בר אילן לקבוצת מחקר בינתחומית. משפחות בתהליכי שינוי.

2019

מענק מחקר, אי-שוויון ושינויים משפחתיים, מרשות המחקר המכללה האקדמית תל-אביב-יפו.

2017

 

פרסים:

2017 – מרצה מצטיינת באוניברסיטת בר אילן (שנת תשע"ז).

 

 

תחומי מחקר

תחומי מחקר מרכזיים:

מגדר ומדיניות רווחה;

היבטים מגדריים של מערכת הביטחון הסוציאלי;

משפחה ואי-שוויון;

אִימהוּת;

אי-שוויון וגירושין;

פנסיה;

תעסוקת מתבגרות.ים.

פירסומים

Articles in Refereed Journals

Kaplan, A., Herbst-Debby, A., Endeweld, M. & Achouche, N. (2023) Stratified patterns of adolescent employment and their relation to educational attainment, Journal of Youth Studies, DOI: 10.1080/13676261.2022.2156780

 

Herbst-Debby, A. Majadly, B. and Barzilai-Lumbroso, R. (2022). Journey to liberation: Israeli-Palestinian women living in Tel Aviv-Jaffa. Ethnic and Racial Studies, 45(14), 2749-2769.‏

 

Soskolne, V., & Herbst-Debby, A. (2022). Health and psychological distress implications of the COVID-19 pandemic for single mothers in Israel. Journal of Family Studies, 1-17.‏

 

Herbst-Debby, A (2022). (De)Legitimization of Single Mothers’ Welfare Rights: United States, Britain and Israel. Journal of European Social Policy. 32(3) 302–316.

 

Endeweld, M., Herbst-Debby, A., & Kaplan, A. (2022). Do the Privileged Always Win? Economic Consequences of Divorce by Income and Gender Groups. Social Indicators Research, 159(1), 77-100.

 

Meler, T., Herbst-Debby, A., & Sabbah Karkabi, M. (2022). Economic Abuse of Palestinian Mothers in Israel: The Case of Participants in a Welfare-to-Work Program. Violence Against Women, 28(9), 2122-2144.

 

Herbst-Debby, A., Karkabi-Sabbah, M. & Meler, T. (2022). Palestinian mothers in Israel: Can a welfare-to-work program enhance their social capital? Current Sociology. 70(1) 42-60.

 

Herbst-Debby, A., Endeweld, M., & Kaplan, A. (2021). Differentiated routes to vulnerability: Marital status, children, gender and poverty. Advances in Life Course Research, 100418.‏

 

Herbst-Debby, Anat & Orly Benjamin (2020). Changing Gendered Moral Rationalities among Israeli Welfare-to-Work Participants. Community, Work and Family. 23(1), 44-61.

 

Herbst-Debby, A., Meler, T., & Karkabi-Sabbah, M. (2019). 'Deserving and ‘responsible’ motherhood': Palestinian motherhood in Israel and welfare-to-work programs. Society and welfare, 39(1), 49-79. (Hebrew).

 

Herbst-Debby, A. (2019). The Economically Responsible Single Mom who Sees to her Future: Welfare-to-Work Programs and Pension Savings. Journal of Social Policy. Journal of Social Policy, 48(3), 489-510.

 

Herbst-Debby, A. (2019). The ‘Proper and moral’ single mother and ‘welfare to work’ Social Security 107, 79-108. (Hebrew).

 

Herbst-Debby, A. (2018). Doing Good Motherhood: Creating Their own Responsible Single Mother Model. Women’s Studies International Forum, 69, 151-158.

 

Herbst-Debby, A. & Kaplan, A. (2018). Love in Times of Crisis: Gendered Aspects of Education, Employment, and Divorce. Megamot (Hebrew).

 

Herbst-Debby, A. & Kaplan, A. (2018). Fragile Autonomy: The Implications of Divorce on Mothers’ Earnings Following Welfare Policy Changes. Social Security Journal (Hebrew).

 

Herbst-Debby, A. & Benjamin, O. (2018). Low-income Mothers in an Israeli Welfare-to-Work Program: Symbolic Violence and its Limitations. International Sociology, 33(1): 45-63.

 

Kaplan, A. & Herbst-Debby, A. (2018). Fragile Employment, Liquid Love: Employment Instability and Divorce in Israel. Population and Policy Review, 37(1): 1-31.

 

Kaplan, A. & Herbst-Debby, A. (2017). Mixed-Ethnicity Marriages and Marital Dissolution in Israel. Journal of Israeli History, 36(2), 291-312.

 

Herbst, A. & Kaplan, A. (2016). Mothers’ Post-divorce Earnings in the Context of Welfare Policy Change. International Journal of Social Welfare, 25 (3): 222-234.

 

Herbst, A. & Benjamin, O. (2016). Between Activation and Supporting Women: Alternative Operation of Welfare-to-Work Programs. Journal of Social Policy and Administration, 50 (5): 501-519.

 

Kaplan, A. & Herbst, A. (2015) Stratified Patterns of Divorce: Earnings, Education and Gender. Demographic Research. 32: 949-982.

 

Herbst, A. (2013). The Legitimacy of Single Mothers in Israel
Examined through Five Circles of Discourse. Israel Studies Review. 28 (2): 228-246.

 

Herbst, A. (2013). Welfare Mom as Warrior Mom: Discourse in the 2003 Single Mothers’ Protest in Israel. Journal of Social Policy, 42 (1): 129-145.

Herbst, A. (2012). Discourse of Need: The Case of Child Support (Payment Assurance). Women’s Studies International Forum. 35 (4) 214-222.

 

Herbst, A. & Gez, Y. (2012). From “Crime of Passion” to “Love Does Not Kill”: The Murder of Einav Rogel and the Role of Women’s Organizations in the Construction of Violence against Women in Israel. Israel Studies,17 (2): 129-155.

 

Herbst, A. & Benjamin, O. (2012). It was a Zionist Act: Nationalism, Citizenship and Welfare Policy in Israeli Feminist Mobilization. Women’s Studies International Forum, 35: 29-37.

 

Herbst, A. (2011). This is the State Defending the Woman & Offspring Abandoned and Neglected by the Husband-Father. In: Margalit Shilo & Gideon Katz (eds.), Studies of the Re-emerging State, special issue, 651-681 (Hebrew).

 

Herbst, A. (2009) “We Support the Single Parent Families Law, Poor Things”: The Single Parent Family Law – A Survey. Social Security, 80: 25-58 (Hebrew).

The article appeared again in the course reader: Welfare State: Citizenship, Rights and Division of Resources (2011). Ra’anana: Open University.

It also appeared in the book and course: Social Security (2011). Ra’anana: Open University.

 

Articles in Books

Herbst-Debby, A., Kaplan, A. &  Endeweld, M.  (Forthcoming). Economic Resources After Divorce: Family Income and Housing in the Wake of Welfare Reform.  International Handbook of Family Policy:  A Life-Course Perspective Oxford University Press.  Co-edited by Mary Daly, Birgit Pfau-Effinger, Neil Gilbert, and Douglas Besharov. 

Kaplan, A., Endeweld, M., & Herbst-Debby, A. (2020). The More the Merrier? The Effect of Children on Divorce in a Pronatalist Society. In Divorce in Europe (pp. 123-143). Springer, Cham.‏

 

Herbst-Debby, A. & Foigel-Bijoui, S. (2020). Building spaces of care, compassion, and Westernization: Maternalism and the establishment of the social work profession in the Yishuv in Palestine, 1912-1948. In: John Gal & Roni Holler (Eds.), Not Charity but Justice: Chapters in the Development of Social Work in Israel. Ben Gurion University of the Negev (Hebrew).

 

Herbst, A. (2010). The National Motherly Discourse versus the Leeching Discourse: The Protest of the Single Mothers, 2003. In: Chana Katz & Erez Tzfadia (Eds.), Abandoning State, Supervising State: Social Policy in Israel, 1985-2008 (pp. 211-231). The Western Negev: Sapir Academic College (Hebrew).

 

Swirski, S., Kraus, V., Konor-Atias, E. & Herbst, A. (2007). Single Mothers in Israel. In: Matat Adar Bonis (Ed.), Families: A Sociological and Anthropological Perspective (pp. 208-237). Ra’anana: Open University (Hebrew).

 

Other Publications

Herbst-Deby, E., Kaplan, Endeweld, M. (2021). Mobilization of adolescents and young adults in the context of family changes. Jerusalem: National Insurance.

Herbst, Anat (2015). Women of Valor: Program to Promote the Employment of Women. Research Report. Jerusalem: The National Insurance Institute.

Swirski, Shlomo, Vered Kraus, Etty Konor-Attias & Anat Herbst (2003). Solo Mothers in Israel. Tel Aviv: Adva Center.

Swirski, Barbara, & Anat Herbst (2003). Gender Aspects in Allocations for the Handicapped. Tel Aviv: Adva Center. (Hebrew).

 

 

קורסים

קורסים:

מגדר ומדינת רווחה

כתיבת נייר מדיניות, לובינג וגיוס משאבים

סמינריון – עיונים בתחום המשפחה

אימהוּת ופמיניזם

הגירעון הטיפולי מפרספקטיבה פמיניסטית