ד"ר ענת הרבסט-דבי

ד"ר
ראש מסלול "מגדר בשטח"
דוא"ל: 
תחום מחקר: 

קורות חיים

ד"ר ענת הרבסט-דבי הינה חברת סגל בתכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן. מתמחה במספר תחומי מחקר: היבטים מגדריים של מדיניות הרווחה; היבטים מגדריים של מערכת הביטחון הסוציאלי; משפחות בתהליכי שינוי; פנסיה; אימהוּת וגירושין ואי-שוויון.

עבודתה המדעית התמקדה בבחינת ההיבטים המגדריים של חקיקת רווחה ביחס למשפחות חד-הוריות. תחום נוסף בו עסקה הוא תכניות מ'רווחה לעבודה' ותעסוקת אימהות. אוכלוסיית היעד של התכנית אותה בחנה, היא אימהות מקבוצות פגיעוֹת מבחינה כלכלית-חברתית, שרובן היו מצויות תקופות ממושכות מחוץ לשוק העבודה בשכר, או שמעולם לא השתלבו בו או השתלבו באופן חלקי ולא קבוע.

פרויקט מחקרי נוסף הינו שינויים משפחתיים, גירושין ואי-שוויון. בעבודה זו שילבה את בחינת ההיבטים המרכזיים של אי-שוויון חברתי: ההיבט המעמדי – בין משקי הבית, וההיבט המגדרי – בתוך משקי הבית והשפעותיהם על המשפחה. פרויקט מחקרי עליו היא עובדת בימים אלו עוסק בהיבטים מגדריים של זכויות פנסיוניות.

תחומי מחקר

מגדר ומדיניות רווחה;

היבטים מגדריים של מערכת הביטחון הסוציאלי;

משפחה ואי-שוויון;

אִימהוּת;

אי-שוויון וגירושין.

פנסיה.

פירסומים

Herbst-Debby Anat (2019). The Economically Responsible Single Mom who Sees to her Future: Welfare-to-Work Programs and Pension Savings. Journal of Social Policy. 48(3), 489–510. doi:10.1017/S0047279418000594

 

Herbst-Debby Anat. (2019). The ‘Proper and moral’ single mother and ‘welfare to work’. Social Security, 107, 79-108 (Hebrew).

 

Herbst-Debby Anat, Tal Meler & Maha Karkabi Sabbah. (2019). ‘Deserving’ and ‘responsible’ motherhood: Palestinian motherhood in Israel and welfare-to-work programs. Welfare & Society, 39(1), 49-77 (Hebrew).

 

Herbst-Debby Anat & Sylvie Foigel-Bijoui (2019). Building spaces of care, compassion, and Westernization: Maternalism and the establishment of the social work profession in the Yishuv in Palestine, 1912-1948. In: John Gal & Roni Holler (Eds.), Not Charity but Justice: Chapters in the Development of Social Work in Israel. Ben Gurion University of the Negev, 124-151 (Hebrew).

Herbst-Debby Anat & Orly Benjamin (forthcoming). Changing gendered moral rationalities among Israeli welfare-to-work participants. Community, Work and  Family. doi.org/10.1080/13668803.2017.1419168

 

Herbst-Debby Anat (2018). Doing Good Motherhood: Creating Their own Responsible Single Mother Model. Women’s Studies International Forum, 69, 151-158.

 

Herbst-Debby Anat & Orly Benjamin (2018). Low-income mothers in an Israeli welfare-to-work program: Symbolic violence and its limitations. International Sociology. 33(1): 45-63.

 

Herbst-Debby Anat & Amit Kaplan (2018). Love in Times of Crisis: Gendered Aspects of Education, Employment, and Divorce. Megamot, 53, 107-136 (Hebrew).

 

Herbst-Debby Anat & Amit Kaplan (2018). Fragile Autonomy: The Implications of Divorce on Mothers’ Earnings Following Welfare Policy Changes. Social Security, 103, 113-135 (Hebrew).

 

Kaplan Amit & Anat Herbst-Debby (2018). Fragile Employment, Liquid Love: Employment Instability and Divorce in Israel. Population and Policy Review. 37(1): 1-31.

 

Kaplan Amit & Anat Herbst-Debby. (2017). Mixed-ethnicity Marriages and Marital Dissolution in Israel. The Journal of Israeli History. 36(2), 291–312. doi.org/10.1080/13531042.2018.1549833

 

Herbst Anat & Orly Benjamin (2016). Between activation and supporting women: Alternative operation of welfare-to-work programs. Social Policy and Administration. 50(5): 501–519.

 Herbst Anat & Amit Kaplan (2016). Mothers’ post-divorce earnings in the context of welfare policy change. International Journal of Social Welfare. 25(3):  222–234.

 

Kaplan Amit & Anat Herbst (2015) Stratified patterns of divorce: Earnings, education and gender. Demographic Research. 32: 949-982.

 

Herbst Anat (2013). Welfare Mom as Warrior Mom: Discourse in the 2003 Single Mothers' Protest in Israel. Journal of Social Policy, 42(1) 129-145.

 

 Herbst Anat (2013). The Legitimacy of Single Mothers in Israel
Examined through Five Circles of Discourse. Israel Studies Review. 28(2): 228-246.

 

Herbst Anat (2012).  Discourse of need: The case of Child Support (Payment Assurance). Women's Studies International Forum. 35 (4) 214-222.

 

Herbst Anat & Orly Benjamin (2012).  It was a Zionist act: Nationalism, Citizenship and Welfare Policy in Israeli Feminist Mobilization. Women's Studies International Forum 35 29–37.

 

Herbst Anat & Yonatan Gez (2012). From "Crime of Passion" to "Love Does Not Kill": The Murder of Einav Rogel and the Role of Women's Organizations in the Construction of Violence against Women in Israel. Israel Studies. 17(2) 129-155.

 

Herbst Anat (2011). This is the State Defending the Woman & Offspring Abandoned and Neglected by the Husband-Father. Studies of the Re-emerging State, 651-681 (Hebrew).

Herbst Anat (2010). The National Motherly Discourse versus the Leeching Discourse: The Protest of the Single Mothers, 2003. In: Chana Katz & Erez Tzfadia (Eds.), Abandoning State, Supervising State: Social Policy in Israel, 1985-2008 (pp. 211-231). The Western Negev: Sapir Academic College (Hebrew).

 

Herbst Anat (2009) “We Support the Single Parent Families Law, Poor Things”: A Review of the Single Parents Law. Social Security, 80: 25-58 (Hebrew).

Published also in:

 

  • Zeev Rosenhek, Ed. (2011). Welfare State: Citizenship, Rights and Division of Resources: A course reader. Ra’anana: Open University, pp. 123-156.
  • Ruth Ben Israel, Ed. (2011). Social Security: A course reader. Ra’anana: Open University. pp. 722-734.

 

Swirski Shlomo, Vered Kraus, Eti Konor-Atias and Anat Herbst (2007). Single Mothers in Israel. In: Matat Adar Bonis (Ed.), Families: A Sociological and Anthropological Perspective (pp. 208-237). Ra’anana: Open University (Hebrew).

קורסים

מגדר ומדינת רווחה

סדנה – כתיבת נייר מדיניות

משפחה מפרספקטיבה עכשווית

סוגיות במגדר, אוטונומיה, זכויות וחרות

הילדים הם כל חיי - אימהוּת בעיניהן של אימהות עניות

 

סדנה להדרכת מחקר ל-MA