תכנית לימודים תש"פ

התכנית

מטרת תכנית הדוקטורט היא הקניית ידע נרחב וכלי עבודה ליצירה עצמאית וביקורתית של ידע מדעי חדש,

הבאה לידי ביטוי בכתיבת עבודת הדוקטורט.

 

בפני מועמדים ומועמדות מצטיינים/ות עומדת האפשרות להגיש מועמדות למלגת הנשיא בהתאם ללוחות

הזמנים והתקנון של פרויקט מלגות הנשיא.

 

קהל היעד

התכנית פתוחה לסטודנטים/יות אשר סיימו את התואר השני עם תזה בציון של 90 ומעלה ועם ממוצע ציונים

של 88 לפחות. מספר המקומות בתכנית מוגבל ועל כן הקבלה נעשית על בסיס תחרותי ומותנית במילוי שאלון

אישי מטעם התכנית, בקבלת שתי המלצות אקדמיות אשר יישלחו ישירות אל משרדי התכנית, בראיון אישי

ובהערכת וועדת הקבלה של התכנית ללימודי מגדר אשר שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את

המועמדים בעלי הסיכויים הטובים ביותר להצליח בלימודים ולהמליץ על קבלתם בפני בית הספר ללימודים

מתקדמים. עמידה בציון הסף אינה מהווה תנאי קבלה אוטומטי!

ההחלטה הסופית על קבלת מועמד/ת הינה בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים

 

הצגת מועמדות

במקביל לטופסי ההרשמה לאוניברסיטה, יש להגיש לוועדת הקבלה של התוכנית ללימודי מגדר שאלון ושתי המלצות . את הטפסים הרלוונטיים ניתן למצוא באתר האינטרנט:

https://gender.biu.ac.il/node/356

ועדת הקבלה תדון במועמדותך כאשר יתקבלו אצלנו פריטים אלה וכן ההפניה מהועדה לתואר שלישי, בהמשך לפנייתך אליהם.

 

תוכנית הלימודים

לימודי התואר השלישי כוללים קורסי השלמה במגדר בשנת הלימודים הראשונה (ראו פירוט להלן)  בהתאם

לרקע של הסטודנט/ית ולהחלטת ועדת הקבלה של התכנית. חובה לסיים את לימודי ההשלמה בשנת הלימודים

הראשונה בציון ממוצע של 86 לפחות, או בציון גבוה מכך שיקבע על ידי ועדת הקבלה המחלקתית ו/או בית

הספר לתארים מתקדמים.  בסיום קורסי ההשלמה בשנה הראשונה, מחויב/ת הסטודנט/ית בקורסי בחירה

בהיקף של 6 ש"ש  בציון "עובר" אותם ניתן לבחור מתוך היצע הקורסים בתכנית וכן ממחלקות

אחרות באוניברסיטה בכפוף להמלצת המנחה ולאישור התכנית ללימודי מגדר. השלמת קורסי הבחירה יכולה

להיעשות במהלך כל שנות לימודי הדוקטורט, בנוסף על כתיבת הצעת מחקר ודיסרטציה לדוקטורט, וקורסים

שבית הספר ללימודים מתקדמים מחייב כמפורט בחוברת פרטי מידע.

 

השלמות

מועמדים/ות ללא רקע במדעי החברה, יחויבו גם בהשלמת קורס מבוא לסוציולוגיה בשנת הלימודים הראשונה.

 

א.   קורסי ליבה חובה (5 ש"ש): מטרתם להקנות ידע וליצור בסיס רחב להבנת מהות הדיון המגדרי   

      בדיסציפלינות השונות ובמפגשים ביניהם. יעסקו הקורסים עוסקים בנושאים הבאים: מגדר וחברה – מבוא  

      לתיאוריות פמיניסטיות, תרבות ומגדר והיהדות לאור הביקורת המגדרית.

ב.   קורסי מתודולוגיה (3 ש"ש): קורס שיטות מחקר פמיניסטיות (איכותניות) (הרצאה + תרגיל) בשנה א' וקורס   

      מתקדם במתודולוגיה פמיניסטית + תרגיל בשנה ב'.

 

ג.   סדנת מחקר לדוקטורט (חובה ללא ניקוד): הסדנה מקנה את הכלים המדעיים הנדרשים לצורך ביצוע מחקר

      אקדמי בהיקף של עבודת דוקטור והיא מכשירה את הסטודנטים/יות לכתיבת הצעת מחקר לדוקטורט. סדנת 

      המחקר לדוקטורט בנויה משני חלקים. החלק הראשון נלמד בסמסטר ב' בשנה"ל הראשונה והחלק השני    

      נלמד בסמסטר א' בשנה"ל השנייה. ההשתתפות בשני חלקי הסדנה הינה חובה.

ד.   אוריינות אקדמית לתואר שני ושלישי  )חובה ללא ניקוד: ( הקורס מצייד בכלים המחקריים הבסיסיים

       הנדרשים לכל סטודנט/ית תואר שני ושלישי, ועוסק בדרכים שונות לאיסוף, עיבוד וייצור של ידע.

ה.   סדנת דוקטורנטים א' ו ב'  )חובה ללא ניקוד): הסדנה מחולקת לשני חלקים כאשר החלק הראשון נלמד

      בסמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה והחלק השני נלמד בסמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

הסדנה מקנה את הכלים המדעיים הנדרשים לצורך ביצוע מחקר אקדמי בהיקף של עבודת דוקטור והיא

מכשירה את הסטודנטים/יות לכתיבת הצעת מחקר לדוקטורט.

ו .   קולוקוויום מחלקתי / סמינר מחלקתי (חובה ללא ניקוד): מדי שנה מתקיים קולוקוויום מחלקתי המשותף

      לסגל ולתלמידות/ים, ואשר מפגיש את הסטודנטים עם עבודתם של חוקרים ואנשי תוכן ממגוון תחומים.

      ההשתתפות בקולוקוויום היא חלק מהותי בתכנית הלימודים והסטודנטים/יות מחויבים בה.

ז.    קורס בחירה עם ציון (1 ש"ש):  קורס בחירה אחד מתוך היצע הקורסים בתכנית או באוניברסיטה

     בהתאם לנושא המחקר ובכפוף לאישור התכנית ללימודי מגדר והוועדה לתואר שלישי).

      ניתן ללמוד את קורס הבחירה בשנה א ' או בשנה ב' של הלימודים.

 

דרישות נוספות

 

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שלישי.

(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).

 

לימודי יהדות

על-פי הדרישות הכלליות לתואר שלישי (ראה בפרק המבוא).